BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górniak Remigiusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Finansowanie inwestycji drogowych ze środków Unii Europejskiej w latach 2004-2006
Financing of Road Investments from the European Union in 2004-2006
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 110, s. 236-248, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Finansowanie robót drogowych, Drogi publiczne, Środki unijne
Finance road works, Highway road, EU funds union
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Po akcesji Polski do UE budowa dróg oraz ich dostosowanie do standardów europejskich jest jednym z priorytetów współfinansowania projektów funduszami UE. W wyniku realizacji projektów drogowych powinna nastąpić poprawa dostępności komunikacyjnej, lepsze wykorzystanie warunków wynikających z położenia geograficznego oraz wielkości rynku. W latach 2004-2006 większość środków unijnych przeznaczono na budowę autostrad i dróg krajowych. W mniejszym stopniu realizowano projekty lokalne. Krajowy Program budowy dróg na lata 2007-2015 przewiduje budowę 1145 km autostrad, ponad 2,8 tys. km dróg ekspresowych, 487 km obwodnic oraz modernizację ok. 2 tys. km dróg krajowych. Realizacji wielu zadań będzie możliwa dzięki wsparciu funduszy pomocowych UE. (abstrakt oryginalny)

After the Polish accession to the EU, the construction of roads and their adjustment to European standards is one of the priorities for co-financing of EU funds. As a result of road projects there should be the improvement of communication accessibility, better utilization of geographic location and benefits from the size of the market. In 2004-2006 the majority of EU funds was earmarked for the construction of motorways and national roads. Local projects were implemented to a lesser extent. National Programme for Road Construction 2007-2015 encompasses the construction of 1145 km of highways, over 2.8 thousand km of expressways, 487 km of bypasses and upgrading of about 2 thousand km of national roads. The implementation of many tasks will be possible through the support of EU assistance funds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Domańska A., Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  2. Ginsbert-Gebert A., Zarys polityki komunalnej, SGPiS, Warszawa 1977.
  3. Ginsbert-Gebert A., Infrastruktura i jej rola w rozwoju miast, Gospodarka miejska - wybrane zagadnienia, cz. I, SGPiS. Warszawa 1976.
  4. Ginsbert-Gebert A., K. Podoski, Infrastruktura komunalna i społeczna w Polsce w latach 1950-2000, KPZK PAN, Warszawa 1988, s. 9.
  5. Kaczor G., Krzemiński S., Rozwój regionalny przez inwestycje infrastrukturalne przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Transport jako czynnik integracji regionów - Translog2004, Wyd. Fundacja Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
  6. Karst Z., Drogi kołowe jako element infrastruktury technicznej, AE , Wrocław 1990.
  7. Liberadzki B., Mindura L. (red.), Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, Wyd. ITE, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu