BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koźlak Aleksandra (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Znaczenie dostępności transportowej dla rozwoju regionalnego i metody jej oceny
The Importance of Transport Accessibility for Regional Development and Methods of Assessment of Transport Accessibility
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 110, s. 287-298, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Transport, Rozwój transportu, Rozwój regionalny
Transport, Development of transport, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia metody badania dostępności transportowej, ich zastosowanie w planowaniu rozwoju infrastruktury I rozwoju regionalnego. Dokonano klasyfikacji wskaźników dostępności transportowej oraz wykazano znaczenie poprawy dostępności transportowej dla rozwoju regionów wykazujących cechy peryferyjności. Zwrócono również uwagę na możliwość zastosowania metod taksonomicznych do porównywania różnic w dostępności transportowej między regionami. W ostatniej części została przedstawiona dostępność transportowa polskich regionów z perspektywy terytorium Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the methods of research on transport accessibility, their application in planning of transport infrastructure development and regional development. The classification of transport accessibility indicators has been carried out and the importance of improvement in transport accessibility for the development of peripheral regions is discussed. Transport accessibility of Polish regions from the perspective of the European Union is presented in the last part of the paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Building Competitive Regions. Strategies and Governance, OECD Publishing, Paris 2005.
 2. Cauvin C, A systemic approach to transport accessibility. A methodology developed in Strasbourg: 1982-2002, "Cybergeo,Systems, Modelling, Geostatistics", Article 311, http://www.cybergeo.eu/ index3425.html, 2005.
 3. Dziemianowicz W., Zegar T., Błachnio M., Analiza projektów z zakresu infrastruktury drogowej składanych i wybranych do realizacji w kontekście spójności europejskich, krajowych i regionalnych sieci transportowych oraz analiza nisz projektowych i działań naprawczych pod kątem przyszłego NPR, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005.
 4. El-Geneidy A.M., Levinson D.M., Access to Destinations: Development of Accessibility Measures, University of Minnesota, Minneapolis, May 2006, s.1. http://www.lrrb.org/ PDF/200616.pdf.
 5. ESPON, Transport Services and Networks: Territorial Trends and Basic Supply of Infrastructure for Territorial Cohesion, Project 1.2.1., ESPON 2002, http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/259/652/file_2202/fr-1.2.1 -full.pdf.
 6. Gould P., Spatial Diffusion, Resource Paper No. 17, Association of American Geographers, Washington 1969, cyt. za S. Baradaran i F. Ramjerdi, Performance of accessibility measures in Europe, "Journal Of Transportation And Statistics" September/December 2001.
 7. Hansen W., How accessibility shape land use, "Journal of the American Institute of Planners" 1959 nr 25(2).
 8. Koźlak A., Zastosowanie metod taksonomicznych do oceny zróżnicowania dostępności transportowej regionów na przykładzie Polski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009 (w druku)
 9. Rodrigue J.P., Comtois C., Slack B., The Geography of Transport Systems, Routledge, New York 2006.
 10. Spiekermann K., Neubauer J., European Accessibility and Peripherality: Concepts, Models and Indicators, Nordregio 2002.
 11. Tarski I., Ekonomika i organizacja transportu międzynarodowego, PWE, Warszawa 1973.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu