BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowacki Robert (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Tytuł
Znaczenie usług w rozwoju regionalnym
Importance of Services in Regional Development
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 110, s. 299-310, tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Polityka regionalna, Usługi
Regional development, Regional policy, Services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kluczową rolę we współczesnej polityce regionalnej odgrywa stymulowanie zrównoważonego rozwoju regionalnego zmierzającego do niwelowania dysproporcji pomiędzy poszczególnymi regionami. Przemiany społeczno-gospodarcze stwarzają konieczność spojrzenia na tę problematykę przez pryzmat różnych procesów zmieniających oblicze funkcjonowania systemu gospodarczego. Jednym z nich jest serwicyzacja gospodarki Wzrost znaczenia usług w gospodarce skutkuje przyspieszeniem rozwoju gospodarczego i korzystnie wpływa na zamożność społeczeństw. W artykule autor podejmuje próbę scharakteryzowania roli usług w gospodarce poszczególnych regionów oraz w wyrównywaniu dysproporcji między regionami najlepiej i najsłabiej rozwiniętymi. (abstrakt oryginalny)

Of key role in the contemporary regional policy is stimulating the sustainable regional development aimed at levelling disparities between individual regions. Socio-economic transformations create the need to look at these subject matters through the prism of various processes changing the picture of functioning of the economic system. One of them is the servicisation of economy. The growth in services importance in the economy results in the acceleration of the economic development and it has a beneficial impact on the wealth of societies. In this paper the author undertakes an attempt to describe the role of services in the economies of individual regions and the opportunities to exploit them in levelling disparities between the most and the least developed regions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brol R., Rozwój regionalny jako kategoria ekonomiczna, [w:] Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, AE, Wrocław 2006.
  2. Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
  3. Kaja J., Piech K, Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
  4. Kalinowski T. (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008.
  5. Kuczewska L., Miejsce i rola sektora usług w gospodarce, [w:] Usługi w Polsce 2002-2007, red. B. Słomińska, IBRKK, Warszawa 2008.
  6. Regiony Polski 2009, GUS, Warszawa 2009.
  7. Rocznik Statystyczny Województw 2008, GUS, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu