BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołakowski Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ projektów zagospodarowania obiektów dziedzictwa kulturowego na rozwój regionu
Influence of Cultural Heritage Management and Adaptation Projects on the Development of Region
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 110, s. 311-321, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Zagospodarowanie turystyczne, Dziedzictwo kulturowe
Regional development, Development of tourist facilities, Cultural heritage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest przedstawienie wpływu realizacji projektów zagospodarowania obiektów dziedzictwa kulturowego na rozwój regionu, szczególnie pod względem kształtowania funkcji turystycznej na danym obszarze. W artykule przedstawiono istotę dziedzictwa kulturowego, jego składowe, a także omówione zostały możliwości zagospodarowywania obiektów stanowiących przedmiot niniejszych rozważań. W drugiej części artykułu wskazano czynniki, które decydują o wydłużonym okresie pobytu odwiedzających dany obszar, m.in.: formę zagospodarowania, rangę obiektu, położenie na szlaku turystycznym itp., co z kolei ma istotny wpływ na pojawienie się w regionie ekonomiczno-społecznych efektów będących następstwem realizacji tego typu projektów. (abstrakt oryginalny)

The main goal of the article is to present the influence of cultural heritage management and monuments adaptation projects on the development of region. Especially this is showed from the tourist point of view. Therefore, the first part of the article presents the meaning of cultural heritage and monument. Moreover there are pointed some problems which are related to that kind of projects. In the second part there are pointed some most important determinants which should be used in the economic analysis and evaluation of cultural heritage management and monuments adaptation projects. It is very important especially when the local government or another investors strives to adapt cultural heritage and their structures for local or regional development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Asian Development Bank, Environmental Assessment Guidelines, 2003.
  2. Kurowski L., Rodawski B., Sztando A., Ładysz J., Selected Methods of Estimation of the Cultural Heritage Economic Value with the Special Reference to Historical Town Districts Adaptation, [w:] Urban Heritage: Research, Interpretation, Education, Vilnus Gediminas Technical University, Vilnus 2007.
  3. Łaciak J., Podróże Polaków w trzech kwartałach 2008 roku, Instytut Turystyki, http://www.intur.com.pl/jurek_3kw08.htm, 17.06.2009.
  4. Lista wskaźników RPO WD, Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, luty 2009.
  5. Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  6. The Allen Consulting Group, Valuing the Priceless: The Value of Historic Heritage in Australia, Research Report 2, Australia, November 2005, www.environment.sa.gov.au/heritage/pdfs/report_ valuing.pdf.
  7. The World Bank, Cultural Heritage in Environmental Assessment, Environmental Sourcebook Update 8, September 1994.
  8. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, DzU 2003 nr 162, poz. 1568.
  9. Wytyczne dotyczące przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jako podstawy udzielania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lala 2007--2013, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, grudzień 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu