BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skubiak Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Współczesne teorie wzrostu a decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw regionu zachodniopomorskiego
Contemporary Growth Theories and Westpomeranian Companies Investing Decisions
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 110, s. 322-331, tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Innowacyjność regionu, Teoria wzrostu gospodarczego, Inwestycje przedsiębiorstw
Regional development, Regional innovation, Economic growth theory, Enterprises investments
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Region zachodniopomorski
Zachodniopomorskie Region
Abstrakt
Współczesny rozwój lokalnych i regionalnych systemów gospodarczych jest ściśle związany z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą globalizująca się gospodarka światowa. Celem artykułu jest przegląd wybranych współczesnych koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego przy jednoczesnym uwzględnieniu czynników rozwoju wskazanych w tych modelach i teoriach. Studium przypadku dotyczy województwa zachodniopomorskiego i zawiera opis gospodarki regionu, strukturę podmiotową, inwestycje oraz ocenę efektywności działań podejmowanych w województwie. (abstrakt oryginalny)

The contemporary development of local and regional companies is closely bound to challenges that follow the global economy growth. The adaptive process of the local economy structures considers the growing innovation level, wide use of new technologies and management methods, improving the quality of commodity and services. There is a common conviction that the XXI century economy becomes more and more " economy based upon knowledge". Knowledge means innovations, and innovations decide about the region's or country's competitiveness. The purpose of the article is the review of chosen contemporary theoretical conceptions of the regional development and at the same time taking into account the growth factors of that models and theories. The case relates to Westpomerania voivodeship and includes the region's economy description, its structure and the evaluation of the effectiveness of actions taken in the voivodeship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., Dyfuzja innowacji jako czynnik rozwoju regionów peryferyjnych, Prace Naukowe nr 35, Zarządzanie wiedzą w Agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu.
 2. Dane Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fiedor B., Polski wzrost gospodarczy w kontekście współczesnych kontrowersji wokół teorii i polityki wzrostu, [w:] Polityka ekonomiczna - współczesne wyzwania, M. Klamut (red.), PWN, Warszawa 2007.
 4. Florida R., The Learning Region, [w:] Regional Innovation, Knowledge and Global Change, Z.J. Acs (red.), Pinter, New York 2000.
 5. Gorzelak G., Strategiczne kierunki rozwoju Polski Wschodniej: ekspertyza dla potrzeb opracowania Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, MRR, Warszawa 2007.
 6. Grossman G.M., Helpman E., Endogenous innovation in the theory of growth, "Journal of Economic Perspectives" 1994.
 7. Hryniewicz J.T., Endo- i egzogenne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000 nr 2(2).
 8. Korenik S., Mempel-Snieżyk A., Wykorzystanie narzędzi technologii informatycznych w budowie Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, "Zeszyty Naukowe" 2006 nr 2, SCENO.
 9. Malizia E.E., Feser E.J., Understanding Local Economic Development, Rutgers, Center for Urban Policy Research, NJ 1999.
 10. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, PARP, 2009.
 11. Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego 2008, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Szczecin 2008.
 12. Romer P.M., Increasing returns and long-run growth, "The Journal of political Economy" 1986 t. 94.
 13. Stankiewicz M.J., Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa" 2000 nr 7-8.
 14. Young A., Invention and Bounded Learning by Doing, "The Journal of political Economy" 1991 t. 101.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu