BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Badowska Sylwia (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Pomorski klaster rolno-spożywczy : stan i perspektywy rozwoju
Pomeranian Food Cluster : Perspectives to Grow
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, nr 2/2, s. 109-119, tabl., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Klastry, Przemysł rolno-spożywczy, Rozwój regionalny, Sektor rolno-spożywczy
Business cluster, Agri-food industry, Regional development, Agri-food sector
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Światowe trendy rozwoju w sektorze rolno-spożywczym pokazują, iż istotnym dla podnoszenia konkurencyjności jest kumulowanie potencjału partnerów w branży. Klastry stały się jednymi z użytecznych narzędzi wspierania regionalnej polityki gospodarczej. Pomorski sektor rolno-spożywczy należy do istotnych branż regionu, wytwarza ponad 11% produkcji sprzedanej i zatrudnia co piątego pracującego w województwie. Sektor ten cechuje się silnymi powiązaniami, jakie występują między uczestnikami procesu wytwórczego, jak i dystrybucyjnego. Pomorska inicjatywa klastrowa stoi przed wyzwaniem efektywnego wykorzystania swoich zasobów i rozpoczęcia działań w kierunku intensywnego wzrostu poprzez wspólne działanie i wykorzystywanie synergii w ramach struktur klastra. (abstrakt oryginalny)

The world trends in the food sector indicate that the key success factor to increase competitiveness is to combine partners' potencies in the sector. Clusters become one of the useful tools to support regional economy strongly. The Pomeranian food sector faces the challenge of taking advantage of local sources. The regional cluster has a chance to move towards intensive growth by launching common activities, supporting co-operation at regional level and fully utilising the synergy potentials apparent in the cluster structure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Góra J., (2008), Model dynamiki klastra jako narzędzie badani jego możliwości adaptacyjno-rozwojowych, w: Pangsy-Kania S., Piech K. (red.), Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym" nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 2. Departament Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (2008) "Gospodarstwa, sklepy i przetwórnie ekologiczne województwa pomorskiego", Gdańsk.
 3. Departament Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (2009), Rejestr grup producentów rolnych województwa pomorskiego, stan na 15 lipca 2009 r.
 4. Dzierżanowski M. (red.) (2008), Brodzicki T., Koszarek M., Szultka S., Włoch S., współpraca Badowska S., Klastry - recepta na sukces Pomorza!, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 5. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.
 6. Portal Spożywczy, www.portalspozywczy.pl
 7. Porter M.E., 1990, The Competetive Advantage of Nations, The Macmillan Press Ltd., London.
 8. Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze, (2006), Raport z badania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w województwie pomorskim, Sopot.
 9. Rolnictwo w województwie pomorskim 2008 (2009), GUS, Gdańsk.
 10. Stawicki M. (2008), Klastry i inicjatywy klastrowe - podstawowe definicje, w: Modele ewaluacji polityk wspierania klastrów ze środków strukturalnych, Wydawnictwo AT Group Sp. z o.o., Warszawa.
 11. Szymoniuk B.(2008), Podwyższanie konkurencyjności regionu rolniczego: klaster Dolina Ekologicznej Żywności, w: Olesiński Z., Predygier A. (red.), Kreowanie konkurencyności regionu. Grona przemysłowe w regionie, Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, http:/dolinaeko.wspa.lublin.pl/download/DEZ_Kielce05.pdf dostęp z dnia 03.12.2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu