BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jendryczko Mirosława (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, doktorant)
Tytuł
Organizacja ucząca się modelem nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem górniczym
The Learning Organization : a Model of Modern Mining Company Management
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 1, s. 57-67, rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Górnictwo węgla kamiennego, Organizacje uczące się, Przedsiębiorstwo, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Hard bituminous coal mining, Learning organisations, Enterprises, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zwrócono uwagę na problematykę dostosowania się polskich przedsiębiorstw górniczych do coraz silniejszej konkurencji na rynku. Celem artykułu jest przedstawienie cech i założeń organizacji uczącej się oraz zaprezentowanie możliwości dostosowania tej koncepcji do przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza odnosi się do istoty funkcjonowania organizacji uczącej się. W drugiej części artykułu przedstawiony został model organizacji uczącej się, uwzględniający specyfikę funkcjonowania polskich przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego. Przekonanie, że organizacja ucząca najszybciej uczy się przez interakcję z otoczeniem i stwarza największe możliwości przedsiębiorstwom górniczym na przetrwanie w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu, jest przesłanką zawartą w prezentowanym artykule. (abstrakt oryginalny)

This article takes a note of problems relating to the adapting of Polish mining companies to continuously growing competition on the market. Its purpose is the presentation of the qualities and assumptions of learning organizations as well as of the potential for adapting this concept to bituminous coal mining companies. The article consists of two sections. The first is related to the essence of the functioning of a learning organization. The second part presents a model of the learning organization that takes into account the specifics of the functioning of Polish bituminous coal mining companies. The conviction that learning organizations learn the quickest through interaction with their surroundings and that such organizations create the best conditions in mining companies for survival in an increasingly competitive environment is the premise presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Calvert G., Mobley S., Marshall L. (1994), Grasping the learning organization, Training and Development.
 3. Dźwigoł H. (2007), Model restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 4. Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 5. Fornalczyk A., Choroszczak J., Mikulec M. (2008), Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego, programy, bariery, efektywność, pomoc publiczna, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 6. Garvin D.A. (2006), Budowanie organizacji uczącej się, [w:] Zarządzanie wiedzą, Praca zbiorowa, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 7. Gherardi S. (2001), Organizational learning, [w:] The IEBM Handbook of Organizational Behaviour, Sorge A., Warner M. (red.), Thomson Learning, London.
 8. Jashapara A. (2006), Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 9. Lisiecka K. (2008), Kryteria budowy mierników dla strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Rokita J. (red.), Ku nowym paradygmatom nauki o zarządzaniu, GWSH, Katowice.
 10. Lisiecka K. (2009), Systemy zarządzania jakością produktów. Metody analizy i oceny, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 11. Levitt B., March J.G. (1988), Organizational Learning, "American Review of Sociology", vol. 14.
 12. Lundy O., Cowling A. (2000), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 13. Mikuła B. (2006), Organizacje oparte na wiedzy, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 14. Palarski J. (2009), Problemy górnictwa węgla kamiennego, "Wiadomości Górnicze", 1/2009.
 15. Pedler M., Burgoyne J., Boydell T. (1991), The Learning Company: A Strategy for Sustainable Development, McGraw-Hill, London.
 16. Perechuda K. (1998), Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
 17. Rokita J. (2009), Dynamika zarządzania organizacjami, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 18. Senge P.M. (2002), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 19. Stachowicz J.K. (2001), Zarządzanie procesami reorientacji strategicznej w przedsiębiorstwach przemysłów tradycyjnych, PWN, Warszawa.
 20. Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 31.07.2007 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu