BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mańko Stanisław (University of Technology & Life Sciences, Bydgoszcz)
Tytuł
Use of Statistical and Mathematical Methods in Table Analyses on the Example of the Production Costs and Gross Margins in Dairy Cows Rearing in 2006
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, (dodatek), 2010, nr 1, s. 195-206, tab., bibliogr. 5 poz.
Economics of Polish Agriculture - Selected Papers
Słowa kluczowe
Hodowla zwierząt, Przemysł mleczarski, Produkcja mleka, Koszty produkcji, Zysk, Metody statystyczne
Animal husbandry, Dairy industry, Milk production, Production costs, Profit, Statistical methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono problem celowości zastosowania metod matematycznych i statystycznych w analizie produkcji, kosztów i marży brutto. Badania pokazują, że zastosowanie analizy wariancji może zwiększyć poziom niezawodności wniosków, ale nie dotyczy to większości wniosków opartych na analizie list tabel. Wybór szczegółowego badania powinien uwzględniać charakter rozkładu analizowanych zmiennych. Większość zmiennych nie spełnia warunków rozkładu normalnego, dlatego w większości przypadków powinny być stosowane testy nieparametryczne.

The paper addresses the problem of the purposefulness of using statistical and mathematical methods in the analysis of production, costs and gross margins. The research shows that the application of variance analysis may increase the level of reliability of conclusions, it does not, however, question most conclusions based on the analysis of table lists. The selection of detailed tests should take account of the nature of the distribution of analyzed variables. Since most variables do not meet the conditions of normal distribution, nonparametric tests should be used in most cases. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Domański C.: Statystyczne testy nieparametryczne [Statistical nonparametric tests]. PWE, Warsaw 1979.
  2. Mynarski S.: Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu STATISTICA [Analysis of market and marketing data with the use of STATISTICA programme]. Wydawnictwo AE, Kraków 2003.
  3. Mynarski S.: Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych [Practical methods of analysing market and marketing data]. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2000.
  4. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2006 roku [Production, costs and incomes obtained from chosen agricultural products in 2006]. Multi-author work edited by A. Skarżyńska. PW no. 60, IAFE, Warsaw 2007.
  5. Steczkowski J., Zeliaś A.: Analiza wariancyjna i kowariancyjna w badaniach ekonomicznych [Analysis of variance and covariance in economic studies]. PWE, Warsaw 1982.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu