BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalik Zbigniew (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Analiza grup strategicznych w sektorze fonograficznym w Polsce
An Analysis of Strategy Groups in the Recording Industry in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 812, s. 115-127, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł fonograficzny, Rynek fonograficzny, Grupy strategiczne
Recording industry, Phonographic market, Strategies groups
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza zmian, które nastąpiły w sektorze fonograficznym w Polsce w ostatnim ćwierćwieczu. W pierwszej części przedstawiono zastosowanie koncepcji grup strategicznych w literaturze przedmiotu, w części drugiej z jej wykorzystaniem przedstawiono zmiany zachodzące w sektorze, który dość rzadko stanowi przedmiot analizy w polskich opracowaniach z zakresu zarządzania. (fragment tekstu)

In the face of the constant change occurring on the market, the structure of particular sectors is undergoing a transformation. Where a longer timeframe is concerned, these changes can be of a particularly intense character. An especially useful analytical tool for such cases is a map of strategy groups. The goal of the article is to analyse the changes that have occurred in the Polish recording industry over the course of the last quarter century. The first section discusses how the concept of strategy groups is used in the literature. The second looks at how strategy groups have changed the recording industry, which has relatively rarely been taken up in Polish research on management issues. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cool K.O., Strategic Group Formation and Strategic Group Shifts. A Longituidal Analysis of the US Pharmaceutical Industry 1963-1982, Purdue University, West Lafayette 1985.
 2. Cool K.O., Schendel D., Strategic Group Formation and Performance: the Case of the US Pharmaceutical Industry 1963-1982, „Management Science”, vol. 33, nr 9.
 3. Gałuszka P., Marketing w branży muzycznej: definicja produktu, „Marketing i Rynek” 2004, nr 12.
 4. Hunt M.S., Competition in the Major Home Appliance Industry, 1960-1970, Harvard University, Cambridge 1972.
 5. Ketchen D.J., C.L. Shook, The Application of Cluster Analysis in Strategic Management Research: an Analysis and Critique, „Strategic Management Journal”, vol. 17, nr 6.
 6. Leask G., Parker D., Strategic Group Theory: Review, Examination and Application in the UK Pharmaceutical Industry, „The Journal of Management Development” 2006, vol.25, nr 4.
 7. Martens R., Strategic Group Formation and Performance: the Case of the Pharmaceutical Industry in Five E.C. Countries 1978-1985, Antwerp University, Antwerp 1988.
 8. Mascarenhas B., Aaker D.A., Mobility Barriers and Strategic Groups, „Strategic Management Journal” 1989, vol. 10, nr 5.
 9. McGee J., Thomas H., Strategic Groups: Theory. Research and Taxonomy, „Strategic Management Journal” 1986, March-April.
 10. Oster S., Intraindustry Structure and the Ease of Strategic Chance, „Review of Economics and Statistics” 1982, vol. 64, nr 3.
 11. Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 12. Porac J.F., Thomas H., Baden-Fuller C.W.F., Competitive Groups as Cognitive Communities: the Case of the Scottish Knitwear Manufacturers, „Journal of Management Studies” 1989, vol. 26, nr 4.
 13. Porter M.E., Strategia konkurencji: Metody analizy sektorów i konkurentów, MT Biznes, Warszawa 2006.
 14. Raport na temat konkurencji na krajowym rynku produkcji i dystrybucji nagrań muzycznych, UOKiK, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu