BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karwoth-Zielińska Dominika (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Wpływ nielegalnej imigracji na zmiany w nastawieniu społeczeństw wybranych państw członkowskich oraz w polityce państw członkowskich Unii Europejskiej
The Influence of Illegal Immigration on Changes in Attitude of Selected Member States and in European Union Member State Policy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 824, s. 39-53, rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Migracja nielegalna, Nielegalne zatrudnienie, Migracja zarobkowa, Polityka migracyjna, Handel ludźmi
Illegal migration, Illegal employment, Economic migration, Migration policy, Human trafficking
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Od końca lat 90. XX w. zauważa się wzmożony ruch migracyjny do Europy, szczególnie z Ameryki Południowej, Azji i Afryki. Częściowo jest to spowodowane proimigracyjną polityką rządów krajów członkowskich UE z uwagi na niski przyrost demograficzny, starzenie się społeczeństw, zapotrzebowanie na siłę roboczą oraz powiązania pokoleniowe. Omówiono zagadnienia związane z przepływami migracyjnymi cudzoziemców na terytorium Unii Europejskiej, w szczególności zjawiska nielegalnej imigracji oraz jej wpływu na społeczeństwa danych krajów.

The article discusses issues related to migration flows of foreigners in European Union territory, particularly the phenomenon of illegal immigration and its influence on the society of a country. Because for several years demand for workers has been increasing while the population has been aging at a faster pace, the need for immigrant labour has begun. At the same time, the increased influx of immigrants, as well as their lack of skills in assimilating into the host society and growth in both social and community costs of the host, cause immense concern among citizens. The concern is especially related to the inflow of illegal immigrants from Third World countries, particularly Africa. An additional aspect is the correlation between the influx of illegal immigrants and organised crime groups. The majority of EU citizens demand specific measures be taken by governments at the national as well as EU level to restrict illegal immigration and fight human trafficking. This article outlines the main migration trends and changes in legislation of selected countries as well as in European legislation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Duszczyk M., Unijna polityka migracyjna - co się wydarzy w najbliższej przyszłości? Biuletyn Migracyjny, sierpień-wrzesień 2007.
 2. European United Left/Nordic Green Left, Lampedusa and Melilla: Southern Frontier of Fortress Europe, Bruksela 2005.
 3. Global Report 2005-2008, UNHCR, Genewa 2009.
 4. Heckmann F., The Social Organisation of Human Smuggling [w:] immigration Policies and Security, red. K. Iglicka, CSM, Warszawa 2006.
 5. Iglicka K., Nielegalna imigracja w Europie. Problemy, dane, techniki oraz wcześniejsze próby stworzenia porównawczej bazy danych lub szacunkowych danych, „Biuletyn Migracyjny" 2008, nr 16.
 6. Irregular Transit Migration in The Mediterranean: Some Facts, Figures and Insights, International Centre for Migration Policy Development, Wiedeń, luty 2004.
 7. Komisja Europejska, Technical Mission to Libya on Illegal Immigration, EC 7753/05, 2005.
 8. Komunikat Komisji w sprawie priorytetów politycznych w walce z nielegalną imigracją obywateli państw trzecich, KOM(2006) 402 wersja ostateczna, Bruksela 19.07.2006.
 9. Konarzewska A., Migracyjne problemy Unii Europejskiej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2006.
 10. Matusz P., Polityka migracyjna Holandii, Biuletyn Migracyjny, marzec-kwiecień 2008.
 11. Organized Crime and Irregular Migration from Africa to Europe, UNODC, lipiec 2006.
 12. Papademetriou D.G., The Global Struggle with Illegal Migration: No End in Sight, Migration Policy Institute, 2005.
 13. Sarrica F., The Smuggling of Migrants. A Flourishing Activity of Transnational Organized Crime; „Crossroad" 2005, vol. 5, nr 3.
 14. The Relationship between Organised Crime and Trafficking in Aliens, ICMPD, Wiedeń, czerwiec 1999.
 15. Trends in International Migration, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, lOM 2007.
 16. Vayrynen R., Ulegali Immigration, Human Trafficking and Organized Crime, University of Helsinki, 2005.
 17. Wójcik Ł., Migracje do Hiszpanii, Biuletyn Migracyjny, czerwiec-lipiec 2007.
 18. World Economic and Social Survey, International Migration, UN, 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu