BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzwończyk Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Lokalny wymiar społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
The Local Dimension of Civic Society in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 824, s. 55-68, tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo obywatelskie, Społeczeństwo
Civic society, Society
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ramach nurtu socjologicznego widoczne są dwa podstawowe kierunki badawcze. Pierwszy koncentruje się na organizacjach pozarządowych tzw. trzeci sektor, drugi analizuje społeczeństwo obywatelskie w skali lokalnej. W opracowaniu omówiono wymiar społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym w Polsce.

In the article the author discusses the character of civic society on the local level in Poland. She quotes the results of research indicating that on this level non-governmental organizations, widely believed to be the essence of civic society, are losing their significance. This can be attributed to their being taken over by more traditional institutions - those rooted in local society, which are often not included in research on civic society. The fact that they turn out to be more effective in realising third sector goals is the result of their having more social capital at their disposal and being more “ours” than non-governmental organisations, which are perceived to be foreign (they are almost unknown due to historical conditions). The author also discusses local civic society with reference to local resources and points out its political function in which, somehow against the idea of the third sector, non-governmental organisations often prove to be essential. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. ARC, Agencja Badań Marketingowych i Społecznych, Raport zbiorczy z projektu, „Wspólnoty Lokalne”, Warszawa 1994.
 2. Bäcker R., Społeczeństwo obywatelskie w procesie stawania się. Casus społeczności Torunia lat 1989-1999 [w:] Utracona dynamika. O niedojrzałości polskiej demokracji, red. E. Mokrzycki, A. Rychard, A. Zybertowicz, IFiS PAN, Warszawa 2002.
 3. Biskup B., Polacy niegłosujący - zawiedzeni, zmęczeni czy niezainteresowani [w:] Kultura polityczna w Polsce i w Niemczech, red. W. Łukowski, G. Meyer, S. Sulowski, Elipsa, Warszawa 2007.
 4. Borowiec P., Główne przeszkody w realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego [w:] Czas społeczeństwa obywatelskiego. Między teorią a praktyką, red. B. Krauz-Mozer, R Borowiec, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.
 5. CBOS, Oceny sytuacji i stosunek do władz lokalnych, kom. 18/2008.
 6. CBOS, Opinie i Diagnozy nr 8: Społeczeństwo obywatelskie 1998-2008, oprac. B. Wciórka, Warszawa 2008.
 7. CBOS, Opinie o funkcjonowaniu demokracji w Polsce, kom. 20/2009.
 8. Diagnoza społeczna 2000. Warunki i jakość życia Polaków oraz ich doświadczenia z reformami systemowymi po 10 latach transformacji, red. J. Czapiński, T. Panek, www.diagnoza.com.pl.
 9. Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2007.
 10. Drążkiewicz J., Lokalne uczestnictwo obywatelskie w wybranych gminach [w:] Lokalne uczestnictwo obywatelskie, red. R. Skrzypiec, Ośrodek Badania Aktywności Lokalnej przy Stowarzyszeniu „Asocjacje”, Warszawa 2002.
 11. Dzieniszewska-Naroska K., Radny - sąsiad i polityk. Reprezentacja polityczna na szczeblu lokalnym, Trio, Warszawa 2004.
 12. Gliński P, Palska H., Cztery wymiary społecznej aktywności obywatelskiej [w:] Elementy nowego ładu, red. H. Domański, A. Rychard, IFiS PAN, Warszawa 1997.
 13. Kurczewska J., Lokalne społeczeństwo obywatelskie (dwie możliwości interpretacyjne) [w:] Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, red. B. Jałowiecki, W. Łukowski, Scholar, SWPS Academica, Warszawa 2006.
 14. Kurczewski J., Lokalne społeczeństwo obywatelskie [w:] Lokalne społeczności obywatelskie, red. J. Kurczewski, ISNS UW, Warszawa 2003.
 15. Kurczewski J., Lokalne wzory kultury politycznej. Podsumowanie [w:] Lokalne wzory kultury politycznej. Szkice ogólne i opracowania monograficzne, red. J. Kurczewski, Trio, Warszawa 2007.
 16. Lewenstein B., Zasoby lokalne: zarys koncepcji [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, red. P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, IFiS PAN, Warszawa 2004.
 17. Lewenstein B., Theiss M., Dylematy obywatelskiej aktywizacji społeczności lokalnych w Polsce [w:] Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego, red. J. Kur-czewska, IFiS PAN, Warszawa 2008.
 18. Łukowski W., Funkcjonowanie demokracji na szczeblu lokalnym w Polsce [w:] Kultura polityczna w Polsce i w Niemczech, red. W. Łukowski, G. Meyer, S. Sulowski, Elipsa, Warszawa 2007.
 19. Nowak S., System wartości społeczeństwa polskiego, „Studia Socjologiczne” 1979, nr 4.
 20. Piasecki A.K., Referenda w III RP, PWN, Warszawa 2005.
 21. Przybysz, Dlaczego Polacy nie głosują? Analiza przyczyn bierności wyborczej [w:] Niepokoje polskie, red. H. Domański, A. Ostrowski, A. Rychard, IFiS PAN, Warszawa 2004.
 22. Sztompka P., The Year 1989 as a Cultural and Civilizatinal Break, „Communist and Post-Communist Studies”, vol. 29, nr 2, University of California, 1996.
 23. Tocqueville A. de, O demokracji w Ameryce, t. 1, 2. Znak, Kraków 1996.
 24. Trutkowski C., Mandes S., Kapitał społeczny w małych miastach, Scholar, Warszawa 2005.
 25. Wehling H.G., Demokracja zaczyna się na poziomie gminy? Partycypacja polityczna i problemy związane z konsolidacją samorządu terytorialnego [w:] Kultura polityczna w Polsce i w Niemczech, red. W. Łukowski, G. Meyer, S. Sulowski, Elipsa, Warszawa 2007.
 26. Wódz J., Aktywność lokalna, obywatelstwo lokalne, polityka na szczeblu lokalnym [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, red. P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, IFiS PAN, Warszawa 2004.
 27. Wódz J., Aktywność społeczna na poziomie lokalnym - samorząd lokalny a polityka [w:] Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna. Obywatelskość, polityka, lokalność, red. A. Gawkowska, P. Gliński, A. Kościański, IFiS PAN, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu