BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzierżęga Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Grupa kapitałowa jako sposób zwiększenia potencjału strategicznego przedsiębiorstw
The Capital Group as a Means to Increasing the Strategic Potential of Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 819, s. 45-58, tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Grupa kapitałowa, Potencjał strategiczny przedsiębiorstwa, Zarządzanie strategiczne
Capital group, Strategic potential of enterprise, Strategic management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie grupy kapitałowej jako rozwiązania organizacyjnego, którego istotą jest zwiększenie potencjału strategicznego przedsiębiorstwa poprzez rozwój wewnętrzny lub zewnętrzny. Na potrzeby opracowania zdefiniowane zostały podstawowe pojęcia dotyczące omawianego tematu, obowiązujące przepisy prawne oraz praktyczne przykłady obserwowane w polskiej gospodarce. (fragment tekstu)

A previously unseen development in the capital links between enterprises has been observed in recent years. The phenomenon is also clearly visible in Poland, where the capital market has functioned only since the economic system was transformed in 1989. This article shows that capital groups are created in order to increase the strategic potential of enterprises. The creation of capital groups is a sign of businesses striving, when resources are limited, to rationalise use of their resources within the existing framework of structures and the acquisition of new resources, particularly those with strategic significance. The article defines the terms capital group and strategic potential. Additionally, it also presents basic criteria for dividing capital groups and reasons for their creation with a view to increasing the strategic potential of capital-connected entities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 0
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeszcz S., Znaczenie potencjału strategicznego przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 34, nr 875, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000.
 2. Child J., Faulkner D., Pithetkly R., The Management of International Acquisitions, Oxford University Press, New York 2001.
 3. Gajewski D., Opodatkowanie holdingów i grup kapitałowych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.
 4. Galpin T.J., Herndon M., The Complete Guide to Mergers and Acquisitions. Process Tools to Support M&A Integration at Every Level, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 2000.
 5. Gay C.L., Essinger J., Outsourcing strategiczny - koncepcja, modele i wdrażanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 6. Grupy kapitałowe w Polsce, red. M. Romanowska, M. Trocki, B. Wawrzyniak, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 1998.
 7. Ignatowski R., Przewodnik po konsolidacji sprawozdań finansowych. Teoria, zastosowania praktyczne, regulacje, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2003.
 8. Komentarz do ustawy o rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2006.
 9. Komentarz do ustawy o rachunkowości. Rachunkowość - MSR/MSSF - Podatki, red. A. Jarugowa, T. Martyniuk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2005.
 10. Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej, red. J. Bieleński, CeDeWu, Warszawa 2005.
 11. Kreft Z., Holding, grupa kapitałowa, PWE, Warszawa 2004.
 12. Lisiński M., Metody planowania strategicznego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 13. Nalepka A., Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Antykwa, Kraków 1998.
 14. Nogalski B., Golnau W., Waśniewski J., Grupa kapitałowa jako forma gospodarcza, „Przegląd Organizacji” 1999, nr 2.
 15. Nogalski B., Golnau W., Waśniewski J., Organizacja i zarządzanie grupami kapitałowymi, „Przegląd Organizacji” 1998, nr 9.
 16. Nogalski B., Ronkowski R., Holding w gospodarce krajowej - praktyczny poradnik tworzenia, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2000.
 17. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1999.
 18. Podatek dochodowy od osób prawnych, L. Błystak, B. Dauter, H. Łysikowska, E. Madej, A. Mudrecki, M. Niezgódka-Medek, R. Pęk, K. Wujek, J. Zubrzycki, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2005.
 19. Polska Klasyfikacja Działalności, DZ.U. z 2004, nr 33, poz. 289 z późn. zm.
 20. Praktyka funkcjonowania krajowych grup kapitałowych, S. Wiankowski, Z. Bogusławski, J. Borzęcki, A. Karmańska, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa 2000.
 21. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
 22. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 23. Siudak M., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 24. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2002.
 25. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa - budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2005.
 26. Stecki L., Holding, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 27. Stecki L., Koncern, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2001.
 28. Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, B. Kołosowska, A. Tokarski, M. Tokarski, E. Chojnacka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 29. Toborek-Mazur J., Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2005.
 30. Trocki M., Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 31. Ustawa Prawo bankowe, DZ.U. Nr 72, poz. 665 z 1997 r. z późn. zm.
 32. Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne, a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 33. Zarządzanie grupą kapitałową. Analiza i projektowanie rozwiązań organizacyjnych, S. Wiankowski, Z. Bogusławski, J. Borzęcki, A. Karmańska, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa 1999.
 34. Zarządzanie strategiczne, red. J. Rokita, K. Jędralska, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu