BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turek Dariusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Czy postawy etyczne są dobrymi predyktorami nieetycznych zachowań pracowników?
Are Ethical Attitudes Good Indicators of Unethical Behavior among Employees?
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 1, s. 84-96, tab., bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe
Etyka, Postawy pracowników, Zachowania pracownika
Ethics, Employee conducts, Employee behaviours
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono związki między etycznymi postawami a zachowaniami pracowników. Ukazano, że przewidywanie zachowań na podstawie postaw nie jest rzeczą oczywistą i niesie ze sobą wiele problemów natury metodologicznej. O zachowaniach możemy wnioskować w sposób uzasadniony jedynie wówczas, gdy pod uwagę brane będą sytuacyjne i podmiotowe czynniki będące moderatorami i mediatorami zgodności, a także wcześniejsze doświadczenia i zachowania poszczególnych osób. (abstrakt oryginalny)

This article looks at the relationship between the ethical attitudes and behavior of employees. It shows that the prediction of behavior on the basis of attitudes is not a simple matter and has a number of methodological problems. Behavior can reasonably be inferred only if it is considered together with situational and subjective factors that serve as moderators and mediators of compliance as well as the previous experiences and behavior of individuals. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajzen I. (2005), Attitudes, Personality and Behavior, Open University Press, New York.
 2. Allphin C. (2005), An Ethical Attitude in the Analytic Relationship, "Journal of Analytical Psychology", vol. 50.
 3. Aronson E., Wilson T., Akert R. (1997), Psychologia społeczna, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 4. Ashkanasy N.M., Windsor C.A., Trevino L.K. (2006), Bad Apples in Bad Barrels Revisited: Cognitive Moral Development, Just World Beliefs, Rewards a Ethical Decision-Making, "Business Ethics Quarterly", vol. 16, zeszyt 4.
 5. Bohner G., Wänke M. (2004), Postawy i zmiany postaw, GWP, Gdańsk.
 6. Borkowski S.C., Ugras Y.J. (1992), The Ethical Attitudes of Students as a Function of Age, Sex and Experience, "Journal of Business Ethics", vol. 11.
 7. Chang M.K. (1998), Predicting Unethical Behavior: A Comparison of the Theory of Reasoned Action and Theory of Planned Behavior, "Journal of Business Ethics", vol. 17.
 8. Chlewiński Z. (1987), Postawy a cechy osobowości, KUL, Lublin.
 9. Conroy S.J., Emerson T.L.N. (2006), Changing Ethical Attitudes: The Case of The Enron and ImClone Scandals, "Social Science Quarterly", vol. 87, nr 2.
 10. Conroy S.J., Emerson T.L.N. (2008), Ethical Cycles and Trends: Evidence and Implications, "Journal of Business Ethics", vol. 81.
 11. Douglas P.C., Davidson R.A., Schwartz B.X. (2001), The Effect of Organizational Culture and Ethical Orientation on Accountants' Ethical Judgments, "Journal of Business Ethics", vol. 34.
 12. Elm D.R., Nicholas M.L. (1993), An Investigation of the Moral Reasoning of Managers, "Journal of Business Ethics", vol. 12.
 13. Emerson T.L.N., Conroy S.J. (2004), Have Ethical Attitudes Changed? An Intertemporal Comparison of the Ethical Perceptions of College Students in 1985 and 2001, "Journal of Business Ethics", vol. 50.
 14. Erber M.W., Hodges S.D., Wilson T.D. (1995), Attitude Strength, Attitude Stability, and the Effects of Analyzing Reasons, [w:] Petty R.E., Krosnick J.A., Erlbaum L. (red.), Attitude Strength: Antecedents and Consequences, New York.
 15. Fazio R.H. (1990), Multiple Processes by Which Attitudes Guide Behavior: The MODE Model as an Integrative Framework, "Advances in Experimental Social Psychology", vol. 23.
 16. Ferrell O.C., Fraedrich J., Ferrell L. (2002), Business Ethics. Ethical Decision Making and Cases, Houghton Mifflin Company, Boston.
 17. Flannery B.L., May D.R. (2000), Environmental Ethical Decision Making in the U.S. Metal Finishing Industry, "Academy of Management Journal", vol. 43.
 18. Goolsby J.R., Hunt S.D. (1992), Cognitive Moral Development and Marketing, "Journal of Marketing", vol. 56.
 19. Haidt J. (2001), The Emotional Dog and his Rational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral Judgment, "Psychological Review", vol. 108.
 20. Hauser M. (2006), Moral Minds: How Nature Designed Our Universal Sense of Right and Wrong, Ecco, New York.
 21. Hunt S.D., Vitell S. (1986), A General Theory of Marketing Ethics, "Journal of Macromarketing", vol. 8.
 22. Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R.B. (2002), Psychologia społeczna, GWP, Gdańsk.
 23. Kohlberg L. (1984), Esseys on Moral Development: The Nature and Validity of Moral Stages, Harper&Row, New York.
 24. Kraus S.J. (1995), Attitudes and the Prediction of Behavior: A Meta-analysis of the Empirical Literature, "Personality and Social Psychology Bulletin", vol. 21.
 25. Kurland N.B. (1996), Sales Agents and Clients: Ethics, Incentives and Modified Theory of Planned Behavior, "Human Relations", vol. 49.
 26. LaPierre R.T. (1934), Attitudes vs. Actions, "Social Forces", vol. 13.
 27. Lindfelt L.L., Tornroos J.A. (2006), Ethics and Value Creation in Business Research: Comparing Two Approaches, "European Journal of Marketing", vol. 40, nr 3/4.
 28. Loch K.D., Conger L. (1996), Evaluating Ethical Decision Making and Computer Use, "Communications of the Acm", vol. 39, nr 7.
 29. Locke E.A. (1976), The Nature and Causes of Job Satisfaction, [w:] Dunnette M.D., McNally Rand (red.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Chicago.
 30. Lord C.G., Lepper M.R., Mackie D. (1984), Attitude Prototypes as Determinants of Attitude Behavior Consistency, "Journal of Personality and Social Psychology", vol. 46.
 31. Mądrzycki T. (1987), Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, WSiP, Warszawa.
 32. Marnburg E. (2001), The Questionable Use of Moral Development Theory in Studies of Business Ethics: Discussion and Empirical Findings, "Journal of Business Ethics", vol. 32.
 33. Mudrack P.E. (2003), The Untapped Relevance of Moral Development Theory in the Study of Business Ethics, "Journal of Business Ethics", vol. 42.
 34. Ossowska M. (2002), Motywy postępowania, KIW, Warszawa.
 35. Ossowski S. (1966), Z zagadnień psychologii społecznej, [w:] Dzieła, t. III, PWN, Warszawa.
 36. Ostroff C. (1992), The Relationship Between Satisfaction, Attitudes, and Performance: An Organizational-level Analysis, "Journal of Applied Psychology", vol. 77.
 37. Ouellette J.A., Wood W. (1998), Habit and Intention in Everyday Life: The Multiple Processes by With Past Behavior Predicts Future Behavior, "Psychological Bulletin", vol. 124.
 38. Petty R.E., Wegner D.T., Fabrigar L.R. (1997), Attitudes and Attitude Change, "Annual Review of Psychology", vol. 48.
 39. Robbins S.P, Judge T.A. (2009), Organizational Behavior, Prentice Hall, New Jersey.
 40. Shaub M.K., Finn D.W., Munter P. (1993), The Effects of Auditors. Ethical Orientation on Commitment and Ethical Sensitivity, "Behavioral Research in Accounting", vol. 5.
 41. Shweder R.A., Much N.C., Mahapatra M., Park L. (1997), "The Big Three" of Morality (Autonomy, Community, and Divinity), and The "Big Three" Explanations of Suffering, [w:] Brandt A., Rozin P., Morality and Health, Routledge, Abingdon.
 42. Stachowicz J. (2001), Zarządzanie procesami reorientacji strategicznej w przedsiębiorstwach przemysłów tradycyjnych, PWN, Warszawa.
 43. Stead W.E., Worrell D.L., Spalding J.B., Stead J.G. (1987), Unethical Decision: Socially Learned Behaviors, "Journal of Social Behavior and Personality", vol. 2, nr 1.
 44. Stead W.E., Worrell D.L., Stead J.G. (1990), An Integrative Model for Understanding and Managing Ethical Behavior in Business Organizations, "Journal of Business Ethics", vol. 9.
 45. Trevino L.K., Butterfield K.D., McCabe D.L. (1998), The Ethical Context in Organizations: Influences on Employee Attitudes and Behaviors, "Business Ethics Quarterly", vol. 8, zeszyt 3.
 46. Trevino L.K., Weaver G.R. (2001), Organizational Justice And Ethics Program "Follow-Through": Influences On Employees' Harmful And Helpful Behavior, "Business Ethics Quarterly", vol. 11, zeszyt 4.
 47. Turek D. (2010), Kompetencja moralna jako przykład kompetencji transferowalnej. Rozważania definicyjno-systematyzujące, [w:] Konarski S., Turek D. (red.), Kompetencje transferowalne. Diagnoza. Kształtowanie. Zarządzanie, SGH, Warszawa.
 48. Wated G., Sanchez J.I. (2005), The Effects of Attitudes, Subjective Norms, Attributions, and Individualism-Collectivism on Managers' Responses to Bribery in Organizations: Evidence from a Developing Nation, "Journal of Business Ethics", vol. 61.
 49. Wilson T.D., Lindsey S., Schooler T.Y (2000), A Model of Dual Attitudes, "Psychological Review", vol. 107, No. 1.
 50. Wojciszke B. (2003), Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Scholar, Warszawa.
 51. Zimbardo P.G., Leippe R. (2004), Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego, Zysk i S-ka, Poznań.
 52. Zinkhan G., Bisesi M., Saxton M.J. (1989), MBA's Changing Attitudes Toward Marketing Dilemmas 1981-1987, "Journal of Business Ethics", vol. 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu