BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Milo Władysław (University of Lodz, Poland), Wośko Zuzanna (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Are Leading Indicators a Useful Tool for Predicting Business Cycles? The Polish Experience
Czy wskaźniki wiodące koniunktury są użytecznym narzędziem przewidywania cykli koniunkturalnych? Doświadczenia Polski
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2005, t. 192, s. 2-25, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Issues in Modeling, Forecasting and Decision-making in Financial Markets
Słowa kluczowe
Teoria cykli koniunkturalnych, Cykl koniunkturalny, Prognozowanie zjawisk ekonomiczno-społecznych, Analiza ekonomiczna, Badanie zjawisk ekonomicznych, Prognozowanie makroekonomiczne
Business cycles theory, Business cycles, Economic and social phenomenon forecasting, Economic analysis, Economic phenomenon research, Macroeconomic forecasting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Od momentu, kiedy ekonomiści zdali sobie sprawę, że cykle koniunkturalne są nieodłączną charakterystyką zmienności zagregowanej aktywności ekonomicznej, ich główne wysiłki skoncentrowały się na znalezieniu wskaźników odzwierciedlających okresy rozkwitu i recesji gospodarki. Zmienne, których fluktuacje systematycznie wyprzedzają zmiany ogólnogospodarczej koniunktury, są nazywane zmiennymi wiodącymi (leading variables) lub wskaźnikami wiodącymi (leading indicators). Celem artykułu jest krótka prezentacja teoretycznych i praktycznych problemów dotyczących prognozowania cykli koniunkturalnych, opartego na analizie wskaźników wiodących, jak również omówienie empirycznych wyników dotyczących jakości prognozowania z użyciem wskaźników wiodących na przykładzie cyklu koniunkturalnego Polski. (abstrakt oryginalny)

From the moment when economists realized that business cycles are important patterns of aggregate economic activity, their main efforts were concentrated on finding of conjugate indicators of periods of boom and recession. Variables with fluctuations that systematically predate the movements in a general economic activity are called leading variables (LV) or leading indicators (LI). Combining a number of these leading variables into a single indicator provides a representation of cyclical fluctuations. The aims of this paper are to present and briefly discuss theoretical and practical problems of business cycle forecasting based on results of leading indicator analysis, as well as to review the empirical evidence on forecasting performance of leading indicators in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. De Leeuw, F. (1991), "Toward a Theory of Leading Indicators". In: Fritsche, U. and Marklein, F. (2001), Leading Indicators of Euroland Business Cycles, DI W Berlin: Discussion Papers, January.
 2. Dickey, D. A. and Fuller, W. A. (1981), "Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root", Econometrica, 49, 1057-1072.
 3. Fritsche, U. and Marklein, F. (2001), Leading Indicators of Euroland Business Cycles, DIW Berlin: Discussion Papers, January.
 4. Klein, P. A. and Moore, G. H. (1982), "The Leading Indicator Approach to Economic Forecasting - Retrospect and Prospect", NBER: Working Paper, 941, July.
 5. Kowalewski, G. (2000), Badanie koniunktury gospodarczej. Wprowadzenie, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 6. Kozera, Z. (2004), "Wykorzystanie analizy spektralnej do identyfikacji cykliczności wybranych zjawisk ekonomicznych", Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki w Łodzi.
 7. Kudrycka, I. and Nilsson, R. (1993), "Business Cycles in the Period of Transition", Z Prac Zakładu Badań Statystycznych GUS i PAN, 216.
 8. Matkowski, Z. (1996), "Ogólny wskaźnik koniunktury dla gospodarki polskiej", Ekonomista, 1.
 9. Milo, W. (1990), Szeregi czasowe, Warszawa: PWE.
 10. Milo, W. (2000), "O cyklach koniunkturalnych. Problemy ogólne". In: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 11. Niemira, M. P. and Klein, P. A. (1994), Forecasting Financial and Economic Cycles, New York: John Wiley & Sons Inc.
 12. Priestley, M. (1981), Spectral Analysis of Time Series: T1, T2, London: Academic Press.
 13. Zarnowitz, V. and Ozyildrim, A. (2001), "Time Series Decomposition and Measurement of Business Cycles, Trends and Growth Cycles", Economics Program Working Paper Series, 01-04, December.
 14. Zieliński, Z. and Talaga, L. (1986), Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, Warszawa: PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu