BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janecki Jarosław (Ministry of Finance)
Tytuł
Taylor-type Rules in Poland : a Historical Analysis of Monetary Policy
Rys historyczny polityki pieniężnej w Polsce: reguła Taylora
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2005, t. 192, s. 55-68, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Issues in Modeling, Forecasting and Decision-making in Financial Markets
Słowa kluczowe
Reguła Taylora, Polityka pieniężna, Instrumenty polityki pieniężnej, Stopa procentowa, Banki centralne, Wskaźnik inflacji
Taylor rule, Monetary policy, Monetary policy instruments, Interest rate, Central banks, Inflation rate
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono zagadnienie dotyczące prowadzenia w Polsce polityki pieniężnej przy wykorzystaniu metodologii, którą zaproponował John B. Taylor. Funkcja, znana powszechnie pod nazwą „reguły Taylora", opisuje optymalną politykę pieniężną, prowadzoną w gospodarce zamkniętej, gdzie stopy procentowe ustalane przez władze monetarne zależą od kształtowania się odchylenia realnego produktu krajowego brutto od produktu potencjalnego oraz odchylenia stopy inflacji od wyznaczonego celu inflacyjnego. Toteż najpierw podsumowano różne podejścia do koncepcji Taylora oraz zaprezentowano różne problemy dotyczące obliczeń „reguły Taylora". Następnie przedstawiono metodologię zastosowaną do obliczenia „stopy Taylora" dla polskiej gospodarki dla okresu 1999-2004. Wyniki obliczeń oraz ocenę prowadzonej przez bank centralny polityki pieniężnej w Polsce zawarto w końcowej części artykułu. (abstrakt oryginalny)

This paper examines a history of the Polish monetary policy using the framework proposed by John B. Taylor. The "Taylor rule" describes an optimal monetary policy in a closed economy, where interest rates depend on deviation of real output from potential output and on deviation of rate of inflation from the target rate of inflation. The paper is organized as follows. At the beginning we briefly summarize different views of "Taylor rule", a methodology of the monetary policy rules for closed and open economies and main problems in "Taylor rule" calculations. Then we focus on methods of calculation Taylor-type reaction functions for Poland over the period from 1999 to 2003. The results of the calculation and historical evaluation of monetary policy in Poland will conclude the paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armour, J., Fung, B. and Maclean, D. (2002), "Taylor Rules in the Quarterly Projection Model", Bank of Canada: Working Paper, 1.
 2. Bali, L. (1997), "Efficient Rules for Monetary Policy", NBER: Working Paper, 5952, March.
 3. Bielecki, J. K. (2003), "Reguła Taylora" (Taylor Rule), Rzeczpospolita, 226.
 4. Bouthevillain, C., Cour-Thimann P., van den Dool, G., de Cos, H. P., Langenus, G., Mohr, M., Momigliano, S. and Tujula, M. (2001), "Cyclically Adjusted Budget Balance: An Alternative Approach", ECB: Working Paper, 77, September.
 5. Brayton, F., Levin, A., Tryon, R. and Williams, J. (1997), "The Evolution of Macro Models at the Federal Reserve Board", Carnegie Rochester Conference Series on Public Policy.
 6. Cotis, J. P., Elmeskov, J. and Mourougane, A. (2003), Estimates of Potential Output: Benefits and Pitfalls from a Policy Perspective, Paris: OECD Economics Department.
 7. Denis, C., Mc Morrow, K. and Roger, W. (2002), "Production Function Approach to Calculating Potential Growth and Output Gaps - Estimates for the EU Member States and the US", ECOFIN: Economic Paper, 176.
 8. Gerlach, S. and Smets, F. (1996), MCIs and Monetary Policy in Small Open Economies Under Floating Exchange Rates, BIS, November.
 9. Giorno, C., Richardson, P., Roseveare, D. and van den Noord P. (1995), "Estimating Potential Output, Output Gaps and Structural Budget Balances", OECD: Economic Department Working Paper, 157.
 10. IMF (2002), United States Selected Issues, Chapter 1.
 11. Janecki, J. (2002), "Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego" (Direct Inflation Targeting), Nasz Rynek Kapitałowy, 10.
 12. Medium-Term Strategy of Monetary Policy (1999-2003) (1998), Warsaw: Monetary Policy Council, September.
 13. Monetary Policy Guidelines for the Year 2002 (2001), Warsaw: Monetary Policy Council, September.
 14. Monetary Policy Strategy after 2003 (2003), Warsaw: Monetary Policy Council, February.
 15. Svensson, L. E. O. (1997), "Inflation Forecast Targeting: Implementing and Monitoring Inflation Targets", European Economic Review, 41.
 16. Taylor, J. B. (1993), "Discretion Versus Policy Rules in Practice", Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 39.
 17. Taylor, J. B. (1997), "The Policy Rule Mix: A Macroeconomic Policy Evaluation", Paper for Robert A. Mundell Festschrift Conference.
 18. Taylor, J. B. (1998), "Introductory Remarks on Monetary Policy Rules", NBER: Monetary Policy Rules, May.
 19. Technical Note: The Commission Services' Method for the Cyclical Adjustment of Government Budget Balances (1995), European Economy, European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs.
 20. "The Act on the National Bank of Poland" (1997), The Journal of Laws, 140.
 21. "The Constitution of the Republic of Poland" (1997), The Journal of Laws, 78.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu