BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wdowiński Piotr (University of Lodz, Poland), Zglińska-Pietrzak Aneta (University of Lodz, Poland)
Tytuł
The Warsaw Stock Exchange Index WIG : Modeling and Forecasting
Modelowanie i prognozowanie indeksu WIG
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2005, t. 192, s. 115-127, bibliogr. 36 poz.
Tytuł własny numeru
Issues in Modeling, Forecasting and Decision-making in Financial Markets
Słowa kluczowe
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG), Indeks giełdowy, Model GARCH, Modele ekonometryczne, Metody prognozowania
Warsaw Stock Exchange Index, Stock market indexes, GARCH model, Econometric models, Forecasting methods
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
W artykule podjęliśmy próbę oceny wpływu indeksów rynku amerykańskiego DJIA i NASDAQ oraz indeksów rynku europejskiego DAX i FTSE na indeks WIG z giełdy w Warszawie. Do modelowania tego wpływu wykorzystaliśmy metodologię GARCH. Stosując metodologię łączenia prognoz oraz metodologię oceny jakości prognostycznej modeli ekonometrycznych, zaproponowane w pracy Fair i Shiller (1990), pokazaliśmy, że rynek NYSE ma względną przewagę nad rynkiem europejskim w wyjaśnieniu zmian indeksu WIG. (abstrakt oryginalny)

In this paper we have assessed an influence of the NYSE Stock Exchange indexes (DJIA and NASDAQ) and European Stock indexes (DAX and FTSE) on the Warsaw Stock Exchange index WIG within a framework of a GARCH model. By applying a procedure of checking predictive quality of econometric models as proposed by Fair and Shiller (1990), we have found that the NYSE market has relatively more power than European market in explaining the WSE index WIG. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agmon, T. (1972), "The Relations Among Equity Markets in the United States, United Kingdom and Japan", Journal of Finance, 28, 839-855.
 2. Akgiray, V. (1989), "Conditional Heteroskedasticity in Time Series of Stock Returns: Evidence and Forecasts", Journal of Business, 62, 55-80.
 3. Andersen, T. G., Bollerslev, T. and Lange, S. (1999), "Forecasting Financial Market Volatility: Sample Frequency vis-a-vis Forecast Horizon", Journal of Empirical Finance, 6, 457-477.
 4. Baillie, R. T., Bollerslev, T. and Mikkelsen, H. O. (1996), "Fractionally Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity", Journal of Econometrics, 74, 3-30.
 5. Billio, M., Sartore, D. and Toffano, C. (2000), "Combining Forecasts: Some Results on Exchange and Interest Rates", The European Journal of Finance, 6, 126-145.
 6. Bollerslev, T. (1986), "Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity", Journal of Econometrics, 31, 307-327.
 7. Bollerslev, T. and Wright, J. H. (2000), "Semiparametric Estimation of Long-memory Volatility Dependencies: The Role of High-frequency Data", Journal of Econometrics, 98, 81-106.
 8. Bracker, K. and Koch, P. D. (1999), "Economic Determinants of the Correlation Structure Across International Equity Markets", Journal of Economics and Business, 51, 443-471.
 9. Brzeszczyński, J. and Kelm, R. (2002), Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych (Econometric Models of Financial Markets. Models of Stock Prices and Exchange Rates), Warszawa: WIG-Press.
 10. Claessen, H. and Mittnik, S. (2002), "Forecasting Stock Market Volatility and the Informational Efficiency of the DAX-Index Options Market", The European Journal of Finance, 8, 302-321.
 11. Clemen, R. T. (1989), "Combining Forecasts: A Review and Annotated Bibliography", International Journal of Forecasting, 5, 559-583.
 12. Clemen, R. T. and Winkler, R. L. (1986), "Combining Economic Forecasts", Journal of Business and Economic Statistics, 4, 39-46.
 13. Ding, Z., Granger, C. W. J. and Engle, R. F. (1993), "A Long Memory Property of Stock Market Returns and a New Model", Journal of Econometrics, 73, 185-215.
 14. Doman, M. and Doman, R. (2003), "Prognozowanie dziennej zmienności indeksu WIG określonej za pomocą danych o wyższej częstotliwości" (Forecasting Daily Volatility of WIG Index with Higher Frequency Data). In: Milo, W. and Wdowiński, P. (eds.) Współczesne metody analizy i prognozowania finansowych rynków kapitałowych (New Methods of Analysis and Forecasting Financial Markets), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 166.
 15. Engle, R. F. (1982), "Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Yariance of the United Kingdom Inflation", Econometrica, 50, 987-1008.
 16. Engle, R. F. and Bollerslev, T. (1986), "Modeling the Persistence of Conditional Variance", Econometric Reviews, 5, 1-50.
 17. Engle, R. F., Lilien, D. M. and Robins, R. P. (1987), "Estimating Time Varying Risk Premia in the Term Structure: The ARCH-M Model", Econometrica, 55, 391-407.
 18. Engle, R. F. and Susmel, R. (1993), "Common Volatility in International Equity Markets", Journal of Business and Economic Statistics, 11, 167-176.
 19. Engle, R. and Kroner, K. (1995), "Multivariate simultaneous GARCH", Econometric Theory, 11, 122-150.
 20. Erb, C. B., Harvey, C. R. and Viskanta, T. E. (1994), "Forecasting International Equity Correlations", Financial Analyst Journal, November-December, 32-45.
 21. Fair, R. C. and Shiller, R. J. (1990), "Comparing Information in Forecasts from Econometric Models", The American Economic Review, 80, 375-389.
 22. Fiszeder, P. (2001), "Zastosowanie modeli GARCH w analizie krótkookresowych zależności pomiędzy warszawską giełdą papierów wartościowych a międzynarodowymi rynkami akcji" (GARCH Modelling of Short-term Co-dependence Between the Warsaw Stock Exchange and International Stock Markets), Przegląd Statystyczny, 48, 345-364.
 23. Fiszeder, P. (2003), "Testy stałości współczynników korelacji w wielorównaniowym modelu GARCH - analiza korelacji między indeksami giełdowymi: WIG, DJIA i NASDAQ COMPOSITE" (Stability Tests of Correlation Coefficients in Multivariate GARCH Model - An Analysis of Correlation Between Stock Indexes: WIG, DJIA and NASDAQ COMPOSITE), Przegląd Statystyczny, 50, 53-71.
 24. Glosten, L. R., Jagannathan R. and Runkle, D. E. (1993), "On the Relation Between the Expected Value and Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks", Journal of Finance, 48, 1779-1801.
 25. Granger, C. W. J. (1989), "Invited Review: Combining Forecasts - 20 Years Later", Journal of Forecasting, 8, 167-173.
 26. Grubel, H. (1968), "Internationally Diversified Portfolios: Welfare Gains and Capital Flows", American Economic Review, 58, 1299-1314.
 27. Hamao, Y., Masulis, R. W. and Ng, V. (1990), "Correlations in Price Changes and Volatility Across International Stock Markets", The Review of Financial Studies, 3, 281-307.
 28. King, M. A. and Wadhwani, S. (1990), "Transmission of Yolatility Between Stock Markets", The Review of Financial Studies, 3, 5-33.
 29. Levy, J. and Sarnat, M. (1970), "International Diversification of Investment Portfolios", American Economic Review, 60, 668-675.
 30. Nelson, D. (1991), Conditional Heteroscedasticity in Asset Returns: A New Approach", Econometrica, 59, 347-370.
 31. Osiewalski, J. and Pipień, M. (1999), "Estymacja modeli GARCH: MNW i podejście bayesowskie" (Estimation of GARCH Models: ML and Bayesian Methods), Przegląd Statystyczny, 46, 2.
 32. Osiewalski, J. and Pipień, M. (2004), "Bayesian Comparison of Bivariate ARCH-Type Models for the Main Exchange Rates in Poland", Journal of Econometrics, 123 (2), 371-391.
 33. Schwert, G. W. and Seguin, P. J. (1990), "Heteroskedasticity in Stock Returns", Journal of Finance, 13, 838-851.
 34. Taylor, S. J. (1986), Modeling Financial Time Series, Chichester, Wiley.
 35. Wdowiński, P. (2004), Determinants of Country Beta Risk in Poland, CESifo Working Paper, 1120.
 36. Welfe, A. and Brzeszczyński, J. (2000), "Direction Quality Measures for ARCH Models: The Case of Warsaw Stock Exchange Stock Prices". In: Welfe, W. and Wdowiński, P. (eds.), Macromodels '99, Conference Proceedings, Łódź: Absolwent.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu