BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radziukiewicz Małgorzata (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Tytuł
Analiza zmian struktury wydatków gospodarstw domowych (na podstawie miar podobieństwa)
An Analysis of Changes on the Household Expenditure Pattern (Based on the Similarity Measures)
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2010, nr 3, s. 17-25, tabl., rys.
Słowa kluczowe
Miara podobieństwa, Konsumpcja gospodarstw domowych, Wydatki gospodarstw domowych, Dochody gospodarstw domowych, Porównania międzynarodowe
Similarity measure, Consumption in household, Household expenditures, Household income, International comparisons
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Analizę różnic w strukturze konsumpcji polskich gospodarstw w latach 2000-2008 dokonano na podstawie miar podobieństwa, będących zmodyfikowanymi wartościami entropii warunkowej. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi, czy w miarę upływu czasu te różnice w strukturze konsumpcji potęgują się, czy też niwelują. Ponadto, przyjrzymy się różnicy (dystansowi) między strukturą wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych w Polsce i Unii Europejskiej. Wzorce konsumpcji szybko się zmieniają - obecnie w ciągu kilku lat, a nawet roku. Na przykładzie wzorów konsumpcji gospodarstw domowych ludzi młodych zamieszkujących różne regiony naszego kraju pokażemy, iż poznanie konsumpcyjnych wzorców gospodarstw domowych nie jest łatwe. (fragment tekstu)

An analysis of differences in the Polish households' consumption pattern in 2000-2008 was made on the grounds of similarity measures, being modified values of conditional entropy. The present article is an attempt to answer whether, over the time, those differences in the consumption pattern are increasing or declining. Moreover, we shall look at the difference (distance) between the pattern of consumer expenditure made by households in Poland and in the European Union. Consumption pattern have been changing quickly -currently, within a few years, and even within a single year. On the example of consumption patterns of households of young people living in various regions of Poland, we shall show that it is not easy to learn the households' consumption patterns. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cz. Bywalec, L. Rudnicki, Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002.
  2. Konsumpcja w Polsce. Raport roczny, IBRKK, Warszawa 2009.
  3. I. Kudrycka, Problemy i metody modelowania ekonometrycznego, PWN, Warszawa 1984.
  4. I. Kudrycka, Regionalne zróżnicowanie wykorzystania funduszy unijnych na rozwój w latach 2004-2006, w: Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych, red. J. Pociecha, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2009.
  5. M. Radziukiewicz, Zasięg ubóstwa w Polsce, PWE, Warszawa 2006.
  6. H. Theil, Economic Forecasts and Policy, North Holland, Amsterdam 1961.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu