BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stańczyk Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kompetencje koncepcyjne a pokrewne dyskursy w naukach ekonomicznych
Conceptual Competences and Related Discursions in Economic Sciences
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki Społeczne (1), 2009, nr 78, s. 171-182, bibliogr. 29 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Kompetencje, Zarządzanie kompetencjami
Knowledge management, Competences, Competence management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podejmuje się problem relacji między ujęciem kompetencji koncepcyjnych jako aspektu analizy intencjonalności a obecnymi w naukach ekonomicznych dyskursami odnoszącymi się do wiedzy i kompetencji. Propozycją autora jest, by relację między problematyką kompetencji koncepcyjnych a pokrewnymi z nią dyskursami odczytać w kontekście zjawiska autoreferencji. (abstrakt oryginalny)

The article concerns the problem of relationship between conceptual competences treated as an aspect of the intentional analysis and discussions on knowledge and competences that are present in economic sciences. In the article, the author proposes that the relation between a question of conceptual competences and related discussions should be studied in the context of a self-reference phenomenon. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Współczesna metodologia nauk ekonomicznych, Dom Organizatora, Toruń 2008.
 2. Amstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 3. Bartnicki M., Strużyna J., Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, AE, Katowice 2001.
 4. Borkowska S. (red.), Inwestowanie w kapitał ludzki, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, GUS, PTE, Warszawa 2007.
 5. Brentano F., Psychology from an empirical Standpoint, Routledge and Paul Kegan, London 1973.
 6. Dobouis D.D., Rothwell W.J., Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach: od tradycyjnego działu kadr do współczesnego, Helion, Gliwice 2008.
 7. Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN 1999.
 8. Frege G, Der Gedanke. Beitrage zur Philosophie des Deutschen Idealismus, [w:] E.D. Klempke (ed.), Essays on Frege, University of Illinois Press, Urbana 1968.
 9. Galar R., Gospodarka oparta na wiedzy - sześć wątpliwości, [w:] A. Kukliński (red.) Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego w Polsce, Biuro Banku Światowego w Polsce, KBN, Warszawa 2003.
 10. Gasparski W. (red.), Projektoznawstwo. Elementy wiedzy o projektowaniu, WNT, Warszawa 1988.
 11. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 12. Husserl E., Logical Investigations, Routledge and Paul Kegan, London 1970.
 13. Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, koncepcje i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
 14. Kant E., Logic, Bobbs-Merrill, New York 1974.
 15. Macnamara J., Logika i psychologia. Rozważania z pogranicza nauk, PWN, Warszawa 1993.
 16. Mała encyklopedia logiki, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków 1970.
 17. Maruszewski M., Analiza procesów poznawczych jednostki w świetle idealizacyjnej teorii nauki, Uniwersytet Poznański 1983.
 18. Mill J.S., System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej, PWN, Warszawa 1962.
 19. Nowak L., Ontologiczne założenia teorii. Poznańskie studia z filozofii nauki, t. I, PWN, Warszawa -Poznań 1976.
 20. Pfeffer J., Sutton R.I., Wiedza a działanie. Przeszkody w wykorzystaniu zasobów wiedzy w organizacji, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2002.
 21. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, P WE, Warszawa 2003.
 22. Searle J.S., Umysł, mózg i nauka, PWN, Warszawa 1995.
 23. Spencer L., McClelland D., Spencer S., Competency Assessment Methods, Hay/McBer Research Press, Boston 1990.
 24. Szałkowski A., Rozwój kapitału intelektualnego we współczesnej organizacji, AE, Kraków 2005.
 25. Twardowski K., Wybrane pisma filozoficzne, PWN, Warszawa 1965.
 26. Tyszka T., Analiza decyzyjna i psychologiczna teoria podejmowania decyzji, PWN, Warszawa 1986.
 27. Walkowiak R., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje, nowe trendy, efektywność, Dom Organizatora, Toruń 2007.
 28. Wernerfelt B., A resource-based view of the firm, "Strategic management Journal" 1984, no. 5.
 29. Woodruffe C., Competent by other name, "Personnel Management" 1991, September.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-6019
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu