BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Milo Władysław (University of Lodz, Poland), Rutkowska Magdalena (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Notes on Forecasting Nominal Equilibrium Exchange Rates of PLN Against USD
Uwagi na temat prognozowania równowagowego kursu walutowego PLN do USD
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2005, t. 192, s. 145-156, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Issues in Modeling, Forecasting and Decision-making in Financial Markets
Słowa kluczowe
Kurs walutowy, Prognozowanie kursów walut, Kształtowanie kursu walutowego, Polityka pieniężna
Exchange rates, Exchange rates forecasting, Exchange rate developments, Monetary policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kurs walutowy jest jedną z ważniejszych cen w otwartej gospodarce. Z praktycznych i teoretycznych powodów bardzo użytecznym jest zbadanie jego poziomu równowagowego. Istnieje bardzo wiele teorii wyjaśniających kształtowanie się kursu walutowego. W artykule przedstawiono determinanty kursu walutowego, wynikające zarówno z teorii monetarystycznej, jak i teorii bilansu płatniczego. Następnie, na ich podstawie oraz przyjmując różne definicje równowagi, zbudowano predyktory nominalnego kursu PLN/USD oraz obliczono jego równowagowe poziomy. Przeprowadzona analiza empiryczna wykazała, że niezależnie od przyjętej definicji stanu równowagi otrzymane trajektorie poziomu kursów równowagi nie różnią się od siebie istotnie oraz są zbliżone do rzeczywistego kształtowania się kursu PLN/USD w okresie 1995-2003. (abstrakt oryginalny)

Exchange rate is one of the most important prices in an open economy. For theoretical and practical reasons it is useful to calculate an equilibrium level of exchange rate. There is a wide range of theories explaining exchange rate determinants. This article presents determinants of exchange rates derived from monetary theory and balance of payments theory. Upon these fundamental economic theories and defining different definitions of equilibrium we have calculated predictors of nominal exchange rate of PLN against USD. We have also computed equilibrium level of this exchange rate. Empirical results have shown that the theoretical equilibrium values do not statistically significantly differ on the method used in equilibrium computations and they are similar to the empirical trajectory of PLN/USD in the period 1995-2003. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Lipiński, J. and Sławiński, A. (eds.) (2003), Gospodarka Polski przed wejściem do Unii Europejskiej, Warszawa: PWE.
  2. MacDonald, R. (2000), "Concepts to Calculate Equilibrium Exchange Rates: An Overview", Economic Research Group of the Deutsche Bank, Deutsche Bundesbank: Discussion Paper, 3, Frankfurt am Main.
  3. Rawdanowicz, L. (2003), The EMU Enlargement and the Choice of the Euro Conversion Rates: Theoretical and Empirical Issues, CASE: Studies and Analyses, 269, Warsaw.
  4. Rosenberg, M. R. (1996), Currency Forecasting. A Guide to Fundamental and Technical Models of Exchange Rate Determination, Chicago, London, Singapore: Irwin Professional Publishing.
  5. Williamson, J. (1994), Estimating Equilibrium Exchange Rates, Washington, DC: Institute for International Economics.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu