BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antonowicz Mirosław (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie; Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie)
Tytuł
Kilka uwag na temat innowacji i zarządzania wiedzą w transporcie kolejowym
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Transport w gospodarce opartej na wiedzy, 2009, s. 159-168, rys.
Słowa kluczowe
Transport kolejowy, Innowacje, Zarządzanie wiedzą
Railway transport, Innovations, Knowledge management
Abstrakt
Zaprezentowano problematykę dotyczącą innowacyjności przedsiębiorstw transportu kolejowego, będącej odpowiedzią na potrzeby transportowe klientów, a następnie omówiono zagadnienia zarządzania wiedzą w transporcie kolejowym.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczewski P.: Kod genetyczny - zarządzanie wiedzą w łańcuchu logistycznym. "Logistyka a Jakość" 2005, nr 4, s. 60.
 2. Dobija D., Rosolińska A.: Pomiar i wycena zasobów wiedzy. [w:] Zarządzanie wiedzą. Red. D. Jemielniak i A.K. Koźmiński. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 307.
 3. Drucker P.: Innowacja i przedsiębiorczość. PWE, Warszawal992, s. 29.
 4. Drucker P.: Praktyka zarządzania. AE, Kraków 1994, s. 85.
 5. Dzienisiewicz L.: System zarządzania wiedzą w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Red. I.K. Hejduk. Politechnika Koszalińska, Koszalin 2006, s. 99.
 6. Hejduk I.K.: W drodze do przyszłości. [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości. Nowe paradygmaty zarządzania europejskiego. "ORGMASZ", Warszawa 2003, s. 48.
 7. Christopher M., Peck H.: Logistyka marketingowa. PWE, Warszawa, s. 41.
 8. Jasiński H.: Bariery transferu techniki na rynku dóbr zaopatrzeniowo-inwestycyjnych. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005, s. 12.
 9. Jasiński H.: Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku. KiW, Warszawa 1993, s. 25.
 10. Kotler P., Amstrong G., Saunders J., Wong W.: Marketing, podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002, s. 662.
 11. Kurtzman J., Rifkin G., Griffith V.: Praktyczne idee najtęższych umysłów biznesu. Część I. "Innowacje", MT Biznes, Warszawa 2005, s. 21.
 12. Niedzielski P.: Polityka innowacyjna w transporcie. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003, s. 77 (autor przeprowadził dogłębne rozważania w tym zakresie w rozdz. III).
 13. Paprocki W.: Nowoczesne przedsiębiorstwo kolejowe CARGO. Zespół Doradców Kolejowych TOR, Warszawa 2003, s. 302-310.
 14. Pogrzebski H.: Telematyczne aplikacje dla przewozów towarowych. "ITS" 2008, nr 3, s. 26-29.
 15. Rayport J.F.: Innowacje po stronie popytu. Przełomowe idee na 2005 r. "Harvard Business Review" 2005, marzec.
 16. Skolasiński L.: Informacje o kolejach. Warszawa 2008, s. 3 (materiał niepublikowany).
 17. Surówka-Marszałek D.: Znaczenie technologii innowacyjnych w procesie tworzenia nowych produktów. [w:] Zarządzanie produktem - teoria, praktyka, perspektywy. Red. J. Kall, B. Sojkin. AE, Poznań 2008, s. 52-59.
 18. Suwalski R.M.: INTERGAUE - nowa technologia transportu ładunków koleją. "ITS" 2008, nr 10, s. 5-13.
 19. Syrek-Kosowska A.: Dział HR powinien wspierać innowacje w biznesie. "Dziennik" z 13.10.2008, s. 18-19.
 20. Tomanek R.: Funkcjonowanie transportu. AE, Katowice 2004, s. 33.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu