BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turzyński Mikołaj (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
O charakterze norm moralnych rachunkowości : kodyfikacje etyki zawodowej księgowych i biegłych rewidentów
Źródło
Przegląd Organizacji, 2011, nr 3, s. 44-47, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Etyka zawodowa, Księgowy, Kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów
Accounting, Professional ethics, Accountant, Code of professional ethics for statutory auditors
Uwagi
summ.
Abstrakt
Etyka obejmuje m.in. etykę normatywną, dotyczącą moralnej akceptacji norm postępowania, z której to wywodzi się etyka stosowana. Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule są elementy etyki stosowanej, uwzględnione w kodeksach etycznych zawodów związanych z rachunkowością: księgowych oraz biegłych rewidentów. Przedstawiono w nim relacje między etyką zawodową i moralnością ogólną oraz zidentyfikowano i scharakteryzowano podstawowe wymiary deontologii zawodów związanych z rachunkowością: kodyfikację, profesjonalizację oraz globalizację. Uznano także, że potrzeba istnienia etyki szczegółowej w obszarze rachunkowości jest uzasadniona, ponieważ we współczesnym świecie idea ogólnych zasad moralnych nie jest już wystarczająca. Ogólne zasady i normy pełnią wobec regulacji szczegółowych funkcję kontrolną, są one jednak na tyle oddalone od praktyki, że tracą niekiedy swoją przydatność. Wskazano również, że etyka nie powinna mieć wyłącznie ogólnego charakteru, lecz winna wypracować rozwiązania szczegółowe, zapewniające jej kompleksowy charakter. (abstrakt oryginalny)

Ethics includes normative ethics, which concerns the moral acceptance of the standards of conduct. The normative ethics of applied ethics is derived. The subject of discussion in this article are the elements included in the applied ethics codes of ethics of the accounting profession: accountants and auditors. It presents the relationship between professional ethics and morals, and general identified and characterized the basic dimensions of conduct relating to the accounting profession: codification, professionalization and globalization. It was also considered that the need for ethics in the accounting detail is justified because in the modern world the idea of general moral principles is no longer sufficient. General principles and norms serve to regulate specific control function, but they are so far away from the practice, sometimes they lose their usefulness. It was also noted that ethics should not only have a general character, but it should work out specific solutions that provide its comprehensive nature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. GALEWICZ W., W sprawie odrębności etyk zawodowych, w: idem (red.), Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycje etyk zawodowych, Universitas, Kraków 2010.
 2. GASPARSKI W., Etyka biznesu - szkice do portretu, w: J. DIETL, W. GASPARSKI (red.), Etyka biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 3. GODECKI Z., Etyka zawodowa w doradztwie podatkowym, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 1998.
 4. KARMANSKA A., Etyka zawodowa w rachunkowości i działania Stowarzyszenia Księgowych w tym zakresie, w: M. KWIECIEN (red.), Aksjomaty i paradygmaty rachunkowości, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu" nr 1199, Wroclaw 2008.
 5. Kodeks etyki zawodowych księgowych, International Federation of Accountants, Krajowa Rada Bieglych Rewidentów, New York, Warszawa 2006.
 6. Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości, Uchwala nr 18 XIX Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 23 czerwca 2007 r. w sprawie zasad etyki zawodowej, SKwP, Warszawa 2007.
 7. KOŁAKOWSKI L., Etyka bez kodeksu, w: idem, Ku-tura i fetysze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 8. KRAMER H., Etyka integralna, Wydawnictwo Rolewski, Nowa Wieś k. Torunia 2004.
 9. LAZARI-PAWŁOWSKA I., Etyka zawodowa bez kodeksu, "Etyka" 1994, nr 27.
 10. LAZARI-PAWŁOWSKA I., Etyki zawodowe jako role społeczne, w: idem, Etyka. Pisma wybrane, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław, Warszawa, Kraków 1992.
 11. LIBERSKA B., Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej, w: idem (red.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002.
 12. LUBAN D., Etyka zawodowa, w: W. GALEWICZ (red.), Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycje etyk zawodowych, Universitas, Kraków 2010.
 13. RICKEN P., Etyka ogólna, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2001.
 14. SKUCZYŃSKI P., Status etyki prawniczej, LexisNexis, Warszawa 2010.
 15. SRODA M., Słowo wstępne. Biznes i cnoty, w: J. JACKSON, Biznes i moralność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 16. Zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów, Załącznik do uchwały Nr 1426/33/2009 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 listopada 2009 r., Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu