BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cygańska Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Dynowska Joanna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Przesłanki wdrożenia wybranych narzędzi zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego
The Motivations for Enterprises to Implement Instruments of Cost Management in the Region of Warmia and Mazury
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 123, s. 82-90, tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Zarządzanie kosztami, Controlling, Benchmarking, Strategiczna Karta Wyników
Costs management, Controlling, Benchmarking, Balanced Scorecard (BSC)
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Głównym celem badań była identyfikacja czynników powodujących wykorzystanie wybranych narzędzi zarządzania kosztami w praktyce przedsiębiorstw. Badaniami objęto 159 firm zlokalizowanych w województwie warmińsko-mazurskim. Wykazały one, że najczęstszymi czynnikami powodującymi zastosowanie outsourcingu, benchmarketingu, Balanced Scorecard, budżetowania i controllingu były: wymagania centrali, dążenie do redukcji kosztów i poprawy wyników, chęć poprawy systemu kontroli, wzrost konkurencji oraz brak informacji, umożliwiających podejmowanie właściwych decyzji. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper was to identify motivations for the implementation of various instruments of cost management. A survey was conducted among 159 enterprises in the region of Warmia and Mazury. According to the survey, the most popular reasons for using cost management tools, e.g., outsourcing, benchmarking, Balanced Scorecard, budgeting and controlling, were to fulfill requirements of a parent company, to reduce costs and improve financial results, to improve the system of control, to improve competitiveness and to mitigate shortcomings in information systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Compton J., Brinker T.M, How do we define "cost", "Journal of Financial Service Professionals" 2005, September.
  2. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Wydaw. Zysk i S-ka, Poznań 2001.
  3. Geiger D.R., Practical issues in managerial cost accounting, "The Government Accountants Journal" 1998, Summer.
  4. Jarugowa A., Nowak W.A., Szychta A., Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk 1999.
  5. Kerzner H., Projekt management: A systems approach to planning scheduling and controlling, wyd. 2, Van Nostrand Reinhold Co., New York 1989.
  6. Reiss M., Corsten H., Gestaltungsdománen des Kostenmanagements, 1992, za: S. Offenbacker, Introduction: Marginal costing as a management accounting tool, "Management Accounting Quarterly" 2004, Winter.
  7. Sobańska I., Rachunek kosztów w zarządzaniu kosztami, materiały konferencyjne, AGH, Kraków 1997.
  8. Szychta A., Praktyka rachunkowości zarządczej w Polsce w świetle wyników badań ankietowych, w: Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości i ich implementacja. Wyzwania i bariery, red. I. Sobańska, W.A. Nowak, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu