BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołtun Ewelina (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Budżetowanie jako narzędzie zarządzania spółdzielnią mieszkaniową
Budget as an Instrument of the Housing Co-operative Management
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 123, s. 202-210, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Budżetowanie, Spółdzielnie mieszkaniowe, Koszty, Przychody
Budgeting, Housing cooperatives, Costs, Revenue
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Budżetowanie to jeden z elementów zarządzania każdym przedsiębiorstwem, w tym także spółdzielnią mieszkaniową. Pozwala ono przełożyć cele na konieczne do zrealizowania przychody, koszty, wpływy i wydatki związane z ich realizacją. Jest więc planem działania przedstawionym w formie liczbowej. Jego zastosowanie zmusza do optymalnego wykorzystania zasobów rzeczowych i kapitałowych, które w spółdzielni są ograniczone. Pozwala więc na lepsze wykorzystanie na przykład sprzętu i narzędzi w gospodarowaniu nieruchomościami. Doprowadza do oszczędności, co w obecnej sytuacji spółdzielni mieszkaniowej jest warunkiem koniecznym do przetrwania na konkurencyjnym rynku zarządzania nieruchomościami. (abstrakt oryginalny)

Budget is one of the elements in company management. It is also used in housing co-operative administration. It is enabled to relate housing co-operative aims with necessary working expenses, planned takings and income. So it is an action plan in a numerical form. Its application forces to properly use material and financial resources, which are often limited in housing co-operatives. On the other hand, it could help better use, for example, the office equipment in administration. It helps save money and being more economical, which is currently a necessary condition to survive on the competitive market of real estate management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dębska-Rup A., Kuchmacz J., Stańdo-Górowska H., Budżetowanie i kontrola budżetowa w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego, Zakamycze, Kraków 2002.
 2. Dziewior K.H., Finansowe, bilansowe i ekonomiczne zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, Wydawnictwo "DOM", Warszawa 2007.
 3. Gabrusewicz W, Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2000.
 4. Klich J., Kulis M., Stylo W., Wójcik D., Zarządzanie w opiece zdrowotnej: planowanie, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 1998.
 5. Komar A., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 1995.
 6. Nowak E., Nita B., Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Organizacja, procedury, zastosowanie, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 7. Nowak E., Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa, ODDK, Gdańsk 2002.
 8. Wnuk T., Zarządzanie kosztami. Budżetowanie i kontrola, INFOR, Warszawa 2002.
 9. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych.
 10. Ustawa o podatku VAT.
 11. www.teberia.pl/encyklopedia.php?a=ArtShow&ArtId=3727 (dostęp: 26.03.2010).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu