BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burka Iwona
Tytuł
ISO 9001 jako baza Lean Management
Źródło
Problemy Jakości, 2011, nr 4, s. 2-7, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Odchudzone zarządzanie, Normy ISO 9001, System zarządzania jakością
Lean management, ISO 9001, Quality management systems
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono, w jaki sposób poszczególnym założeniom koncepcji Lean Management odpowiadają konkretne wymagania normy ISO 9001 oraz czy system zarządzania jakością może być bazą do implementacji Lean Management w organizacji. Teza badawcza została sformułowana następująco: System zarządzania zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 może być podwaliną pod budowanie szczupłej organizacji. Stąd celem niniejszego opracowania było wykazanie, że właściwie wdrożony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 jest bazą do wdrażania koncepcji Lean Management. Wyniki niniejszej charakterystyki potwierdziły przyjętą hipotezę. (abstrakt oryginalny)

The article discussed how the particular Lean Management principles correspond to specific ISO 9001 requirements. It also described the question whether the quality management system can become the basis for Lean Management implementation in an organization. The research thesis was formulated as follows: Quality management system in accordance with ISO 9001 requirements can be the basis for building lean organization. Hence the aim of the article is to prove that the quality management system properly implemented and maintained in accordance with the ISO 9001 norm is the basis for Lean Management implementation. The results of the characteristic have confirmed the formulated hypothesis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aluchna M., Płoszajski P., Zarządzanie japońskie. Ciągłość i zmiana, SGH, Warszawa 2008
 2. Bednarek M., Doskonalenie systemów zarządzania. Nowa droga do przedsiębiorstwa lean, Wyd. Difin, Warszawa 2007
 3. Czakon W., Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem, AE, Katowice 2004
 4. Czerska J., Doskonalenie strumienia wartości, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2009
 5. Gruszka A., Niegowska E., Zarządzanie jakością. Komentarz do norm serii ISO 9000, PKN, Warszawa 2009
 6. G. Guderian J., Renard T., Lean 9001. Battle of the arctic rose, www.sme.org
 7. Hines P., Taylor D., Going Lean, LERC, Cardiff, UK, 2000
 8. Karaszewski R., Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Wydawnictwo Dom organizatora. Toruń 2009
 9. Karaszewski R., Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu, Wydawnictwo Dom organizatora, Toruń 2005
 10. Lean Lexicon. A graphical glossary for Lean Thinkers, Edited by Chet Marchwinski, John Shook and Alexis Schroeder, The Lean Enterprise Institute, Cambridge 2008
 11. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie; AE, Wrocław 2007
 12. Liker J.K., Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2005
 13. Lisiecka K., Kreowanie jakości. Uwarunkowania - strategie - techniki, AE, Katowice 2002
 14. PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia
 15. PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością - Wymagania
 16. Wawak S., Podręcznik wdrażania ISO 9001:2000, Helion, Gliwice 2007
 17. Womack J.P., Jones D.T., Lean thinking - szczupłe myślenie. Eliminowanie marnotrawstwa i tworzenie wartości w przedsiębiorstwie, ProdPress.com, Wrocław 2008
 18. Womack J.P., Jones D.T., Odchudzanie firm. Eliminacja marnotrawstwa - kluczem do sukcesu, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2001
 19. Womack J.P, Jones D.T., Roos T., The machine that changed the world, Macmillan Publishing Company, New York 1990
 20. Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2003
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu