BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borda Marta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Doświadczenia krajów europejskich w zastosowaniu współpłacenia w finansowaniu ochrony zdrowia
European Countries Experiencesin the Application of Cost Sharingin Health Care Financing
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (2), 2009, nr 75, s. 9-21, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Finansowanie ochrony zdrowia, Wydatki na ochronę zdrowia, Świadczenia zdrowotne
Health care financing, Expenditures on health care, Health care benefits
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł omawia problematykę zastosowania oficjalnych dopłat ze strony pacjentów w finansowaniu świadczeń zdrowotnych na przykładzie wybranych krajów europejskich. Metody prywatnego finansowania ochrony zdrowia, m.in. dopłaty ze strony pacjentów, nabierają coraz większego znaczenia w obliczu niewydolności publicznych źródeł finansowania świadczeń zdrowotnych. W praktyce współpłacenie dotyczy najczęściej: lekarstw, usług dentystycznych, wybranych usług ambulatoryjnych, pobytu w szpitalu, jednak zakres świadczeń objętych dopłatami oraz wielkość udziału pacjentów różnią się w poszczególnych krajach. Wprowadzenie lub zwiększenie dopłat może pozytywnie wpływać na efektywność systemu zdrowotnego, być dodatkowym źródłem przychodów dla sektora zdrowotnego. Negatywne skutki tego mechanizmu to zaś utrudnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych i dodatkowe koszty administracyjne.W artykule zaprezentowano różne formy współpłacenia stosowanych w krajach europejskich oraz korzyści i zagrożenia związane z zastosowaniem partycypacji pacjentów w kosztach świadczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia.(abstrakt oryginalny)

The paper deals with problems concerning the application of cost sharing (user charges) in the health care systems in the selected European countries. It is important to emphasize the increasing significance of private health care expenditure, including formal user charges, in the contemporary health systems, according to difficulties in funding health care by taxation or social insurance contributions. In practice user charges usually concern: pharmaceuticals, dental care, selected ambulatory services and better conditions during hospitalization, however, their level and services to which they are applied vary considerably among particular European countries. The introducing or increasing user charges is expected to provide additional revenue for the health care sector as well as to improve health system’s efficiency. However, their implementation can also result in some negative effects, such as creating financial barriers in access to health care services and additional transaction costs. In the paper an overview of the main forms of user charges is presented and then the arguments for and against cost sharing are discussed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anell A., The health system in Sweden, “Eurohealth” 2008, vol. 14, no 1, s. 10-11.
 2. Boyle S., The health system in England, “Eurohealth” 2008, vol. 14, no 1, s. 1-2.
 3. Busse R., The health system in Germany, “Eurohealth” 2008,vol. 14, no 1, s. 5-6.
 4. Durand-Zaleski I., The health system in France, “Eurohealth” 2008, vol. 14, no 1, s. 3-4.
 5. Jemiai N., Thomson S., Mossialos E., An overview of cost sharing for health services in the European Union, „Euro Observer” 2004, vol. 6, no 3, s. 1-4.
 6. Klazinga N., The health system in the Netherlands, “Eurohealth”, vol. 14, nr 1, 2008, s. 8-10.
 7. Kutzin J., The appropriate role for patient cost sharing, [w:] Critical challenges for health care reform in Europe, red. R.B. Saltman i in., Open University Press, Buckingham 1998.
 8. Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2007 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, Departament Badań Społecznych GUS, Warszawa 2008.
 9. Rice T., Morrison K.R., Patient cost sharing for medical services: a review of the literature and implications for health care reform, “Medical Care Review” 1994, vol. 51, no 3, s. 235-287.
 10. Robinson R., User charges for health care, [w:] Funding health care: options for Europe, red. E. Mossialos i in., Open University Press, Buckingham 2002.
 11. Rubin R., Mendelson D., A framework for cost sharing policy analysis, [w:] Sharing the costs of health: a multicountry perspective, red. N. Mattison, Pharmaceutical Partners for Better Health, Basle 1995.
 12. Sowada Ch., Współpłacenie – szanse, zagrożenia i warunki szerszego zastosowania w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” 2004, t. II, nr 1, s. 11-22.
 13. Thomson S., Mossialos E., What are the equity, efficiency, cost containment and choice implications of private health-care funding in western Europe?, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 2004.
 14. Vrangbæk K., The health system in Denmark, “Eurohealth” 2008, vol. 14, no 1, s. 7-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu