BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulawik Jacek (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Globalizacja finansowa a finanse rolnictwa
Financial Globalization and Agricultural Finance
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2011, nr 1, s. 3-26, tab., schem., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Przepływy kapitałowe, Rolnictwo, Polityka finansowa
Globalization, Capital flows, Agriculture, Financial policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Globalizacja finansowa oddziaływuje na finanse rolnictwa za pośrednictwem kanału kursu walutowego oraz poprzez przenoszenie się zaburzeń w systemach finansowych, a także spadek ogólnej aktywności ekonomicznej za granicą. Międzynarodowe czynniki zewnętrzne modyfikują charakter, cele oraz instrumentarium krajowej polityki makroekonomicznej, a więc w najwęższym ujęciu - kombinację polityki fiskalnej i monetarnej. W nieco szerszym rozumieniu, polityka makroekonomiczna musi obecnie uwzględniać też stabilność finansową kraju. Są to wszystko parametry dane dla polityki finansowej w rolnictwie, które m.in. redukują skuteczność w nim mnożników fiskalnych i monetarnych, a więc obniżają krańcową oraz przeciętną efektywność interwencjonizmu finansowego. Trzeba zatem zachować dużą ostrożność w formułowaniu programów zwiększenia ekspansji fiskalnej i monetarnej w rolnictwie, systematycznie monitorować zadłużenie tego sektora, ceny na rynku ziemi oraz dzierżaw, mechanizmy transmisji cen rolnych, tworzenia marż i wartości w łańcuchach dostaw oraz zagrożenia w postaci pojawienia się bąbli spekulacyjnych na aktywach rolniczych i produktach rolno-żywnościowych. (abstrakt oryginalny)

Financial globalization affects agricultural finance through the foreign exchange channel and the transfer of disturbances within financial systems, as well as a decrease in overall economic activity abroad. International external factors modify the nature, objectives and instruments of the national macroeconomic policy, and thus, in the narrowest perspective, the combination of fiscal and monetary policy. In wider terms, macroeconomic policy today must also take account of the financial stability of the state. These are all parameters given for financial policy in agriculture, which i.a. decrease the effectiveness of fiscal and monetary multipliers, and in consequence reduce marginal and average effectiveness of financial interventionism. The programmes enhancing fiscal and monetary expansion in agriculture should therefore be prepared with great caution and regular monitoring should cover the sector's debt, prices on the land and lease market, mechanisms of agricultural price transmission, creating margins and values in the supply chains, and the risk of speculative bubbles in the area of agricultural assets and agri-food products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Briggeman C.B., Gunderson A.M., Gloy A.B.: The financial health of agricultural lenders. American Journal of Agricultural Economics, vol. 91, no. 5, 2009.
 2. Ellinger N.P.: An overview of the linkages of the global financial crisis to production agriculture. American Journal of Agricultural Economics, vol. 91, no. 5, 2009.
 3. Kose A.M., Prasad E., Rogoff K., Wei J.S.: Financial globalization: a reappraisal. IMF Working Paper, WP/06/189, 2006.
 4. Kose A.M., Prasad E., Rogoff K., Wei J.S.: Financial globalization: a reappraisal. IMFstaffpapers, vol. 56, no. 1, 2009.
 5. Krugman R.P., Obstfeld M.: Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka. PWN, Warszawa 2007.
 6. Kwon H.D., Koo W.W.: Interdependence of macro and agricultural economics: how sensitive is the relationship? American Journal of Agricultural Economics, vol. 91, no. 5,2009.
 7. Lane P.R., Milesi-Feretti M.G.: International financial integration. IMFstaffpapers, vol. 50, 2003.
 8. Lane R.P., Milesi-Ferretti M.G.: The drivers of financial globalization. American Economic Review, vol. 98, no. 2, 2008.
 9. Martin P., Rey H.: Globalization and emerging markets: with or without crash? The American Economic Review, vol. 96, no. 5, 2006.
 10. Masny M.: Chcesz pokoju, szykuj się na kryzys. Bank, nr 7/8, 2008.
 11. Masten B.A. Coricelli K, Masten L: Non-linear growth effects of financial development: does financial integration matter? Journal of International Money and Finance, vol. 27, 2008.
 12. Mishkin S.F.: Globalization and financial development. Journal of Development Economics, vol. 81, no. 2, 2009.
 13. Mishkin S.F.: Why we shouldn't turn our backs on financial globalization. IMFstaffpapers, vol. 56, no. 1,2009.
 14. Obstfeld M: International finance and growth in developing countries: what have we learned? IMFstaffpapers, vol. 56, no. 1, 2009.
 15. Paulsen D.N., Sherrick J.B.: Impacts of the financial crisis on risk capacity and exposure in agriculture. American Journal of Agricultural Economics, vol. 91, no. 5, 2009.
 16. Prasad E.S., Rogoff K., Wei S.J., Kose A.M.: Effects of financial globalization on developing countries. Some empirical evidence. International Monetary Fund, 2003.
 17. Ranciere R., Tornell A., Westermann R: Systemie crises and growth. Quarterly Journal of Economics, vol. 89, no. 3, 2008.
 18. Rodrik D., Subramanian A.: Why did financial globalization disappoint? EVIFstaffpapers, vol. 56, no. 1,2009.
 19. Rose K.A., Spiegel M.M.: International financial remoteness and macroeconomic volatility. Journal of Development Economics, vol. 89, no. 2, 2009.
 20. Rychłowska-Musiał E.: Przeinwestowanie i koszty agencji długu w spółce. Ekonomista, nr 1,2010.
 21. Saghaian S.H., Reed R.M., Marchant A.M.: Monetary impacts and overshooting of agricultural prices in an open economy. American Journal of Agricultural Economics, vol. 84, no. 1, 2002.
 22. Schuh G.E.: The exchange rate and U.S. agriculture. American Journal of Agricultural Economics, vol. 56, no. 1, 1974.
 23. Spiegel M.M.: Financial globalization and monetary policy discipline: a survey with new evidence from financial remoteness. IMFstaffpapers, vol. 56, no 1, 2009.
 24. Swinnen M.F.: Reforms, globalization, endogenous agricultural structures. Agricultural Economics, vol. 40, supplement to issue 40.6, 2009.
 25. Tytell I., Wei J.S.: Global capital flows and national policy choices. IMF, Washington DC, 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu