BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Macias Jan
Tytuł
Komunikacja marketingowa - kluczem do sukcesu
Effectiveness and Efficiency Marketing Communication as Key of Success Firm in Market
Źródło
Problemy Jakości, 2011, nr 4, s. 21-25, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Informacja marketingowa, Marketing, Strategia marketingowa, Promocja, Zarządzanie marketingowe
Marketing communication, Marketing information, Marketing, Marketing strategy, Promotion, Marketing management
Abstrakt
W artykule przedstawiono komunikację marketingową. Wskazano istotę, cele oraz elementy procesu komunikacji marketingowej. Zaprezentowano instrumenty komunikacji marketingowej. Omówiono zintegrowaną komunikację marketingową (ang. integrated marketing communication, IMC).

The article presents the essence, goals, functions, elements and instruments of marketing communication also conception of integrated marketing communication (IMC). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Garbarski L., Rutkowski L, Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2006.
 2. Hoffman D. L., Novak T. R, Marketing in Hypermedia Computer - Mediated Environments: Conceptual Foundations, "Journal of Marketing" 1996, vol. 60, no. 3.
 3. Janoś - Kresło M., Komunikacja firm usługowych, "Handel Wewnętrzny" 2006, nr 2.
 4. Komunikacja marketingowa, instrumenty i metody, pod red. B. Szymoniuk, PWE, Warszawa 2006.
 5. Kotler R, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005.
 6. Kotler R, Armstrong G., Principles of Marketing, Englewood Cliffs, N. J. 1989.
 7. Kotler R, Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 8. Lambin J. - J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, WN PWN, Warszawa 2001.
 9. Marketing usług. Wybrane aspekty, pod red. J. Perenca, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 10. Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 1996.
 11. Sagan A., Symbolika produktu w systemie komunikacji marketingowej. Studium teoretyczno-metodologiczne, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2003.
 12. Strategie marketingowe, pod red. W. Wrzoska, PWE, Warszawa 2004.
 13. Stremersch S., Tellis G. J., Strategie Bundling of Products and Prices: A New Synthesis for Marketing, "Journal of Marketing" 2002, vol. 66, no. 1.
 14. Sztucki T., Encyklopedia marketingu. Definicje, zasady, metody, Placet, Warszawa 1998.
 15. Watson G. H., Peter Drucker: Delivering Value to Customers, "Quality Progress" vol. 35/5, May 2002.
 16. Wiktor J. W, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, WN PWN, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu