BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frączkiewicz-Wronka Aldona (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Austen Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wyzwania nowego zarządzania publicznego dla menedżerów w ochronie zdrowia : wyniki badań empirycznych
Public Management Concepts as a Challenge for Healthcare Management Practice
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 2, s. 9-28, tab., wykr., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Przywództwo, Doskonalenie zarządzania, Efektywność organizacji, Zarządzanie publiczne
Health care protection, Leadership, Management development, Organisation effectiveness, Public governance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Reorientacja systemu ochrony zdrowia w kierunku rozwiązań stosowanych z powodzeniem w krajach, gdzie realizowana jest liberalna doktryna ekonomiczna oznacza, konieczność dokonania usprawnienia zasad organizacji systemu ochrony zdrowia jako całości oraz organizacji i funkcjonowania poszczególnych jego podmiotów. Osiągnięcie celów stawianych przed dokonywanymi w ramach reformy działaniami, których wspólny mianownik można określić jako uzyskanie pożądanej efektywności systemu ochrony zdrowia jako całości oraz poszczególnych jego podmiotów, wymaga implementacji innych niż dotychczas sposobów zarządzania jednostkami świadczącymi usługi zdrowotne, a to takich, które stosowane są z powodzeniem w sektorze organizacji komercyjnych. Mając na uwadze różnice, jakie występują między sektorem publicznym a prywatnym, uważamy iż możliwe jest zastosowanie w organizacjach metod i narzędzi zarządzania, jednak z uwzględnieniem specyfiki sektora ochrony zdrowia. (abstrakt oryginalny)

Reorientation of the healthcare systems towards solutions successfully implemented in countries following liberal economic doctrines means a need for greater efficiency in the organizational principles behind the healthcare system as a whole and in the organizing and functioning of its individual entities. The achievement of objectives facing such reform, whose common denominator may be defined as the attainment of a desired efficiency in healthcare as a whole and in its individual units, requires the implementation of healthcare provider management different than that applied to date-i.e. methods used successfully in the commercial organization sector. Bearing in mind differences found between the public and private sector, it is possible to apply such management tools in the organizations, but taking into account the specifics of the healthcare sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boland T., Fowler A. (2000), A systems perspective of performance management in public sector organizations, "International Journal of Public Sector Management", nr 13(5).
 2. Boyne G. (2002) Public and Private Management: What's the Difference?, "Journal of Management Studies", nr 39.
 3. Bratnicki M. (2001) Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 4. Bratnicki M. (1998), Transformacja przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 5. Bratnicki M. (2001) Wiedza jako kluczowy element zarządzania w reformowanym systemie ochrony zdrowia, [w:] Frączkiewicz-Wronka A., Koczur W. (red.) Reforma systemu ochrony zdrowia - szanse i bariery, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 6. Bridges W. (2008) Zarządzanie zmianami. Jak maksymalnie skorzystać na procesach przejściowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 7. Davis S., Albright T. (2004) An investigation of the effect of balanced scorecard implementation on financial performance, "Management Accounting Research", nr 15.
 8. Downs A. (1968), Okonomische Teorie der Demokratie, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tubingen, cytat za: Peters H-R., Wirtschaftspolitik, R. Oldenboug Verlag, Munchen 1995.
 9. Enthoven A.C. (1991), Internal market reform of the British Health Service, "Health Affairs", nr 30(1-2).
 10. Evans J.R. (2004), An exploratory study of performance measurement systems and relationships with performance result, "Journal of Operations Management", nr 22.
 11. Ferlie E., Hartley J., Martin S. (2003), Changing public service organizations: Current perspectives and future prospects, "British Journal of Management", nr 14.
 12. Frączkiewicz-Wronka A., Jasłowski J., Owcorz-Cydzik B., Sobusik B. (2004), Samorządowa polityka zdrowotna, Katowice.
 13. Frączkiewicz-Wronka A., red. (2006), Ochrona zdrowia w regionie. Aspekty organizacyjne i prawne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Katowice.
 14. Frączkiewicz-Wronka A., Bratnicki M., Austen A. (2007), Procesy uczenia się w organizacjach sektora publicznego, [w:] Białas T. (red.), Dylematy i wyzwania współczesnego zarządzania organizacjami publicznymi, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego, Gdynia.
 15. Frączkiewicz-Wronka A., red. (2008), Performance measurement in public organization. The theory and the practice of the health care sector, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 16. Frączkiewicz-Wronka A. (2009), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, Wolters Kluwer, Warszawa.
 17. Frączkiewicz-Wronka A., Austen-Tynda A., red. (2009), Przywództwo w ochronie zdrowia. Idee i instrumenty, Wolters Kluwer, Warszawa.
 18. Frączkiewicz-Wronka A. (2009), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, Wolters Kluwer, Warszawa.
 19. Frączkiewicz-Wronka A., red. (2010), Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 20. Freeman R.E. (1984), Strategic Management: A stakeholder approach, Pitman, Boston.
 21. Jones T., Wicks A. (1999), Convergent Stakeholder Theory, "Academy of Management Review" 24/2, s. 206-221.
 22. Larson L.L., Bussom R.S., Vicars W., Jauch L. (1986), Proactive Versus Reactive Manager: Is The Dichotomy Realistic?, "Journal of Management Studies", nr 23:4.
 23. Letts C.W., Ryan W., Grossman A. (1999), Performance Nonprofit Organizations. Materials from Kennedy School of Government, Harvard University distance learning meeting November 10.
 24. Lichtarski J. (2006), Rzeczywiste i preferowane kierunki zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwami w opiniach ich głównych aktorów, "Przegląd Organizacji", nr 11.
 25. Naisbitt J. (1997), Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Zysk i S-ka, Poznań.
 26. Pawar, B.S., Eastman, K.K. (1997), The nature and implications of contextual influences on transformational leadership: A conceptual examination, "Academy of Management Review", nr 22.
 27. Perechuda K. (2008), Coaching wiedzy medycznej jako instrument przewagi konkurencyjnej na rynku usług medycznych, [w:] Kowalewski M., Perechuda K. (red.), Zarządzanie komercyjną firmą medyczną, Wolters Kluwer, Warszawa.
 28. Quinn R.E., Rohrbaugh J. (1983), A Spatial Model of Effectiveness Criteria: Towards a Competing Values Approach to Organizational Analysis, "Management Science", nr 50(11), s. 1463-1476.
 29. Rushing, W. (1974), Differences in profit and nonprofit organizations: a study for effectiveness and efficiency in general short - stay hospitals, "Administrative Science Quarterly", vol. 19, nr 4.
 30. Spinelli R. (2006), The applicability of Bass's model of transformational, transactional and lassiez-faire leadership in the hospital administrative environment, "Hospital Topics", 84(2), 1, s. 1-18.
 31. Sveiby K.E. (1997), The New Organizational Wealth. Managing and Measuring Knowledge-based Assets, Berret-Koehler Publishers, San Francisco.
 32. Wiatrak A.P., 2005, Sektor publiczny - istota, zakres i zarządzanie, "Problemy Zarządzania", nr 10(4), s. 7-21.
 33. Włodarczyk C.W. (1999), Instytucje opieki zdrowotnej, funkcje zadane a funkcje realizowane, [w:] Golinowska S. (red.), Zmiany i reformy w systemie zabezpieczenia społecznego. W kierunku wzrostu indywidualnej odpowiedzialności, IPiSS, IPS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu