BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buszko Andrzej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Kultura organizacyjna a strategia TQM w polskich przedsiębiorstwach budowlanych
The Organizational Culture and TQM Strategy among Polish Construction Companies
Źródło
Problemy Jakości, 2011, nr 4, s. 26-31, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Zarządzanie przez jakość, Przedsiębiorstwo budowlane, Strategia zarządzania
Organisational culture, Total Quality Management (TQM), Construction company, Management strategy
Abstrakt
W artykule omówiono wyniki badania dotyczącego kultury organizacyjnej sprzyjającej strategii TQM. Wskazano typu kultury organizacyjnej, które wpływają na realizację strategii TQM w polskich przedsiębiorstw budowlanych. Opracowano czynniki wspierania kultury organizacyjnej. Siła czynników została ustalona na podstawie skali Likerta. Badaniem objęto 236 pracowników firm budowlanych. Badanie zostało przeprowadzone w maju i kwietniu 2010 roku. Wykazano, że im lepsza sytuacja finansowa przedsiębiorstwa tym więcej czynników wpływających na kulturę organizacyjną i strategię TQM.

The aim of this paper is to indicate the type of organizational culture, which affects the implementation of TQM strategy. The factors fostering organizational culture were elaborated as well. The strength of the factors was set based upon the Likert scale. 236 workers of construction companies were questioned. The study was conducted in May and April 2010. It showed the relation between the financial standing of the company and the factors fostering the TQM strategy. The better financial standing the more factors emerged affecting organizational culture and TQM strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bower M. The will to manage. McGraw-Hill. New York. 1996
 2. Buszko A. Kreowanie wiedzy w przedsiębiorstwie budowlanym. TNOiK. Toruń. 2010
 3. Dean J.W., Bowen D.E. Management theory and Total quality: Improving research and practice through theory development. Academy of Management Review. Nr 19 1994
 4. Denison D. R., Spreitzer G. M. Organizational culture and organizational development: a competing values approach [in]: Editors: Woodman R. W., Pasmore W. A. Research in organizational change and development. Vol. 5. Greenwich, CT: JAI Press; 1991
 5. Hofstede G. Cultures and Organizations: Software of the Mind. McGraw-Hill. London. 1991
 6. Mroziewski M. Styl zarządzania jako instytucjonalny czynnik kreowania kapitału przedsiębiorczości organizacyjnej. Koncepcja ewolucyjna-normatywna. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk. 2010
 7. Muller-Smith P. Core Culture: The Key to Successful Paradigm Shifts. Management. Journal of Post Anesthesia Nursing Vol 11 Nr l (February) 1996
 8. Reed R., Lemak D., Meroc J. Total quality management and sustainable competitive advantage. Journal of Quality Management. Nr 5 2000
 9. Schein E. H. Organizational culture and leadership. Josey-Bass. San Francisco. 1985
 10. Schneider S.C., de Meyer A., Interpreting and responding to strategic issues: The impact of national culture. Strategic Management Journal Nr 12 1991
 11. Sobczyk M. Statystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. 2004
 12. Victor B., Boynton A., Stephens-Jahng T. The effective design of work under Total Quality Management. Organizational Science. Vol 11 Nr l 2000
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu