BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolniak Radosław
Tytuł
Certyfikacja systemów a wskaźniki makroekonomiczne dla krajów UE
Macroeconomic Aspects of Processes of Quality Management Systems Normalizations in an European Union Countries
Źródło
Problemy Jakości, 2011, nr 4, s. 32-37, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
System zarządzania jakością, Certyfikacja, Certyfikacja systemu jakości, Wskaźniki makroekonomiczne, Normy ISO 9001
Quality management systems, Certification, Quality system certification, Macroeconomic indicators, ISO 9001
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule dokonano analizy relacji standaryzacji systemów zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001 oraz wybranych wskaźników makroekonomicznych. Omówiono wyniki badań, których celem było ustalenie, czy standaryzacji systemów jakości przekłada się na PKB per capita, wskaźnik konkurencyjności, jakości wskaźnik życia itp. W analizie omówiono kraje Unii Europejskiej.

There is in the paper an analysis of the relationship between standardization of quality management systems according to ISO 9001 and selected macroeconomic indicators. The scope of the conducted research was to determine whether standardization of quality systems translates into GDP per capita, competitiveness indicator, quality of life indicator, etc. Analysis presented in the paper include the EU countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Błaszczyk A., Jasiczak J.: Komercjalizacja oraz perspektywy nanoproduktów, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr l 2010, s. 30-40.
 2. Glinka.: Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, PWE, Warszawa 2008, s. 67.
 3. Human Development Report 2009, Palgrawe Macmilian, New York 2009.
 4. Kaibori S., Pawlak W.: O etyce zarządzaniu przedsiębiorstwami w Polsce, "Problemy Jakości" nr l 1999.
 5. Lisiecka K.: Biznes certyfikacji systemów zarządzania jakością z perspektywy 20 lat doświadczeń audytora, [w:] Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy, [red:] Sikora T., Wydawnictwo Naukowe PPTŻ, Kraków 2008, s. 137-150.
 6. Lisiecka K.: Przemysł certyfikacyjny - tendencje rozwojowe, "Problemy Jakości", nr 2 2008.
 7. Łunarski J., Stadnicka D.: Standaryzacja systemu zarządzania innowacjami, "Problemy Jakości", nr 6 2007.
 8. Sampaio P., Saraiva P., Rodrigues A. G.: ISO 9001 certification research: questions, answers and approaches, "International Journal of Quality & Reliability Management", nr l 2009, s. 38-58.
 9. Schwab K.: The global Compeitiveness Report, World Economie Forum, Geneve, Switzerland 2009.
 10. Stoma M.: Ryzyko jednostki certyfikującej związane z niewłaściwą oceną wniosku o certyfikację systemów zarządzania, [w:] "Zarządzanie jakością - doskonalenie organizacji" [red:] Sikora T., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, tom 2, s. 224-234.
 11. The ISO Survey 2008, ISO Genewa 2009.
 12. Zalewski R. I.: Factors affecting demand of nations for ISO management systems. Part 1. An empirical evidence, [w:] Current trends in Commodity Science, [red.] R. Zieliński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu