BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buchelt Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Strategiczna istotność ZZL a faktyczny poziom rozwoju funkcji personalnej w publicznych i niepublicznych ZOZ-ach
The Statistical Significance of Human Resource Management and the Actual Level of Development of the Personnel Function in Public and Nonpublic Medical Service Sector Units
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 2, s. 73-85, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Funkcja personalna, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Health care institution, Management in healthcare, Personal function, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach jest od wielu lat postrzegane jako potencjalne źródło przewagi konkurencyjnej. Stąd też organizacje, które pragną rozwijać swoją działalność rynkową oraz budować przewagę konkurencyjną, przywiązują dużą uwagę do konstrukcji oraz funkcjonowania systemu zarządzania zasobami ludzkimi. Do takich organizacji należą organizacje świadczące usługi medyczne, zwłaszcza publiczne. Stan rozwoju funkcji personalnej w jednostkach sektora usług medycznych, zwłaszcza publicznych, jest nieadekwatny do wymogów, jakie wynikają ze strategicznej istotności zarządzania zasobami ludzkimi w tych organizacjach. (abstrakt oryginalny)

For many years, human resource management in organizations has been perceived as a potential source of competitive advantage. Therefore, organizations that wish to expand their business market and build their competitive edge pay a great deal of attention to the way that the human resource management system is constructed and operated. Such organizations include those providing medical services, including public ones. The condition of the HR function in healthcare units, especially public entities, is inadequate in terms of requirements that flow from the strategic importance of HRM in these organizations. However, the level of development of the personnel function is better in private health care. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amit R., Belcourt M. (1999), Human Resources Management Process: A Value-creating Source of Competitive Advantage, "European Management Journal", nr 17.
 2. Aragon-Sanchez A., Sanchez-Marin G. (2005), Strategic orientation, management characteristics, and performance: a study of Spanish SMEs, "Journal of Small Business Management", nr 43(3).
 3. Armstrong M. (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 4. Becker B.E., Huselida M., Pickus P.S., Spratta M.F. (1997), HR as a source of shareholder value: research and recommendations, "Human Resource Management", nr 36.
 5. Buchelt B. (2010), Perspective of personnel function development in Polish hospitals, [w:] Stępniewski J., Bugdol M. (red.), Costs, Organization and Management of Hospitals, Jagiellonian University Press, Kraków.
 6. Buchelt-Nawara B. (2007), Jakość realizacji procesu zarządzania kapitałem ludzkim jako determinanta konkurencyjności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, [w:] Pocztowski A. (red.), W kierunku jakości kapitału ludzkiego, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 7. Buchelt-Nawara B. (2006), Strategiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w wojewódzkich samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej - szpitalach - w kontekście emigracji personelu medycznego wyższego i średniego szczebla po wejściu Polski do Unii Europejskiej, [http://www.malopolskie.pl/Pliki/2007/RaportUM_2.pdf], Kraków.
 8. Coff R.W. (1997), Human assets and management dilemmas: coping with hazards on the road to resource-based theory, "Academy of Management Review", nr 22.
 9. Hollzmüller H., Stöttinger B. (1996), Structural modeling of success factors in exporting: cross-validation and further development of an export performance model, "Journal of International Marketing", nr 4(2).
 10. Jimenez-Jimenez D., Sanz-Valle R. (2005), Innovation and human resource management fit: an empirical study, "International Journal of Manpower", nr 26(4).
 11. King S. (1995), Developing people: A strategy for competitive advantage, "Hospital Material Management Quarterly", nr 16/4.
 12. Listwan T., red. (2002), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa.
 13. Marlow S., Patton D. (1993), Research Note: Managing the Employment Relationship in the Smaller Firm: Possibilities for Human Resource Management, "International Small Business Journal", nr 11(4).
 14. Miller R.J. (1995), Restructuring wages and benefits to gain competitive edge, "Healthcare Financial Management", nr 49.
 15. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWN, Warszawa.
 16. Stewart T.A. (1997), Intellectual Capital, DoubleDay/Currency, New York.
 17. Strużyna J. (2000), Wymiary kapitału ludzkiego firmy, [w:] Kożuch B. (red.), Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu