BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostrowska Sabina (Szpital Powiatowy w Sanoku)
Tytuł
Mission Oriented Scorecard w SPZOZ-ach : perspektywa pracownicza
Mission Oriented Scorecard at a Health Care Unit : Employee Perspective
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 2, s. 55-71, rys., tab., załączniki, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie publiczne, Efektywność, Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ)
Human Resources Management (HRM), Public governance, Effectiveness, Independent public health care facilities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podejmowane reformy polskiego sytemu opieki zdrowotnej ujawniły wiele problemów i nieprawidłowości. Rozwiązanie ich wymaga nie tylko nowego podejścia prawnego i organizacyjnego, ale również wypracowania i rozwoju efektywnych instrumentów łagodzących coraz bardziej dokuczliwą kwestię ryzyka podejmowania decyzji przez przywódców działających w jednostkach ochrony zdrowia. Wśród identyfikowanych zagrożeń naczelne miejsce przypada ryzyku zarządzania niezwykle spolaryzowaną - z punktu widzenia jawnych i niejawnych celów - grupą profesjonalistów medycznych, czyli głównie lekarzy i pielęgniarek. Poszukuje się zatem efektywnych narzędzi zarządzania tymi grupami pracowników. Jednym z takich narzędzi jest Mission Oriented Scorecard. (abstrakt oryginalny)

Reform of the Polish healthcare system has revealed many problems and irregularities. Their solution requires not only a new legal and organizational approach, but also the development and advanced and effective instruments mollifying increasingly painful questions of risk in decisions taken by leaders active at healthcare units. Among identified threats, top position is taken by risk involving the extremely polarized, in terms of overt and covert objectives, group of medical professionals-mainly physicians and nurses. Thus, what are being sought are efficient tools for the management of these employee groups. One such tool is the Mission Oriented Scorecard. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker B.E., Huselid M.A., Urlich D. (2002), Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Bruce A., Langdon K. (2001), Strategia w biznesie, Wydawnictwo Wiedza i Życie, Warszawa.
 3. Chylewska J. (2002), Zaangażowanie pracowników a wynik firm, "Manager", nr 11.
 4. Dobija D. (2003), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa.
 5. Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa.
 6. Drucker P.F. (1993), Post - Capitalist Society, Harper Business, New York.
 7. Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 8. Gordon T., Sterling Edwards W. (2009), Rozmawiać z pacjentem, Medicover, Warszawa.
 9. Jonash R., Sommerlatte T. (1999), The Innovation Premium, Perseus Books, Cambridge, MA.
 10. Kaplan R.S. (2005), Ewolucja Balanced Scorecard: Budowanie organizacji skupionej na strategii, Konferencja organizowana przez Institute for International Reserch, Warszawa, 9 luty 2005.
 11. Kaplan R.S., Norton D.P. (2001), Strategiczna Karta Wyników, PWN, Warszawa.
 12. Kaplan R.S., Norton D.P. (2006), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Penc-Pietrzak J. (2005), Strategia wykorzystywania okazji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 12.
 14. Prahalad C.H., Hamel G. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra, Wydawnictwo Business Press, Warszawa.
 15. Senge P.M. (1998), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 16. Szewczyk K. (2002), Katastrofy przestrzeni. Studia z filozofii i biologii i medycyny, Oficyna Wydawnicza Proxima, Łódź.
 17. Tyagi R.K., Gupta P. (2010), Strategiczna Karta Wyników Firm Usługowych, PWN, Warszawa.
 18. Zimniewicz K. (2003), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu