BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dynowska Joanna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Cygańska Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Stopień wdrożenia rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego w świetle badania ankietowego
The Range of Application of Activity-Based Costing by Companies in the Region of Warmia and Mazury
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2010, t. 58, nr 114, s. 85-98, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rachunek kosztów działań, Rachunek kosztów, Badania ankietowe, Badanie przedsiębiorstw
Activity Based Costing (ABC), Cost accounting, Questionnaire survey, Enterprises study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rachunek kosztów ABC jest coraz powszechniej stosowany na świecie, co potwierdzają przeprowadzone liczne badania tym zakresie. Celem niniejszego artykułu było przedstawienie wyników badań dotyczących zakresu zastosowania tego rachunku przez polskie przedsiębiorstwa województwa warmińsko–mazurskiego. Badania wykazały, że coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wdrożenie rachunku kosztów działań. Są to głównie przedsiębiorstwa prywatne z wysokim udziałem kapitału zagranicznego, zatrudniające powyżej 1000 osób. (abstrakt oryginalny)

Activity Based Costing is becoming increasingly widely used all over the world as confirmed by numerous research studies. The main aim of this paper is to present the results of research concerning the use of cost accounting within Polish companies in Warmia and Mazury. Research findings show that many enterprises have decided to implement Activity Based Costing. Most of these enterprises are private companies with a high percentage of foreign capital and over 1 000 employees. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Askarany D. (2007), Why ABC is not widely implemented?, „International Journal of Business Research", Volume VII, Number 1, 2007.
 2. Frankfort-Nachmias Gh., Nachmias D. (2001), Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
 3. Hollister J. i in. (2004), An international comparison of the use of cost management and financial tools, „Journal of Accounting and Finance Research", Fall II.
 4. Innes J., Mitchell F. (1995), A survey of Activity-Based Costing in the U.K.'s largest companies, „Management Accounting Research", Nr 6.
 5. Innes J., Mitchell F. (1997), The Application of Activity-Based Costing in the United Kingdom's Largest Financial Institutions, „The Service Industries Journal", Vol. 17, No. 1.
 6. Januszewski A., Gierusz J. (2004), Ocena przydatności rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych w zarządzaniu - wyniki badań empirycznych, ..Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 19 (75), Warszawa.
 7. Kaplan R. S., Cooper R. (2002), Zarządzania kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 8. Karmańska A. (2003), Rachunkowość zarządcza ubezpieczy cielą. Modelowanie na podstawie rachunku kosztów działań, PWN, Warszawa.
 9. Lukka K., Granlund M. (1996), Cost accounting in Finland: current practice and trends of development, „The European Accounting Review", 5:1.
 10. Miller J.A., Pniewski K., Polakowski M. (2000), Zarządzanie kosztami działań, Arthur Andersen, Warszawa.
 11. Novak P. (2009), Cost Management Changes in the Economic Resort of Czech and Slovak Republic, „Global Business and Management Research: An International Journal", Vol. 1, No. 2.
 12. Sobańska I. (red.) (2003), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 13. Sobańska I., Wnuk T. (2000), Zmiany w praktyce rachunkowości zarządczej na przełomie XX i XXI wieku, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 56, Warszawa.
 14. Szychta A. (2002), The scope of application of management accounting methods in Polish enterprises, „Management Accounting Research", Vol. 13, No 4.
 15. Wnuk-Pel T. (2009), Analiza funkcjonowania systemów ABC w przedsiębiorstwach działających w Polsce, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 50, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu