BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fladrowska Emilia (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy), Pawłowska-Tyszko Joanna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Wykorzystywanie rachunkowości agresywnej przez menedżerów i jej konsekwencje dla wierzycieli na przykładzie spółki handlowej branży rolniczej
The Use of Aggressive Accounting by Managers and its Consequences for Creditors
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2010, t. 58, nr 114, s. 99-109, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Oszustwa w sprawozdaniach finansowych, Manipulacje informacją, Nadużycia pracownicze, Rachunkowość, Rachunkowość małego przedsiębiorstwa, Rolnictwo, Rachunkowość kreatywna
Fraud in the financial statements, Manipulation of information, Employee frauds, Accounting, Small enterprises accounting, Agriculture, Creative accounting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano przykład spółki handlowej, w której kreowanie i wykorzystywanie rachunkowości agresywnej doprowadziło do pokrzywdzenia wierzycieli pozabankowych na około 26.000.000 zł, a dostawców surowców na około 20.000.000 zł.Za główne przyczyny powyższego stanu uznano: 1) skupienie funkcji właścicielskich, zarządczych i rodzinnych w rękach osób w pierwszej linii powiązanych rodzinnie, 2) nadmierne rozbudowanie służb pomocniczych nie przyczyniających się do przysparzania przychodów spółki, 3) ułomny system rachunkowości, niezapewniający skutecznej kontroli, 4) "życie kierownictwa na koszt spółki", ponad stan, 5) nieskuteczne badanie sprawozdania finansowego. (abstrakt oryginalny)

The article presents a case study of a company in which the use of aggressive creative accounting led to a fraud on non-bank creditors amounting to about 26 million PLN and suppliers of raw materials to approximately 20 million PLN. The main factors that caused this situation were: 1) performance of ownership and managerial functions by first-line relatives, 2) excessive expansion of support services not contributing to company's income creation, 3) faulty accounting system not ensuring effective control, 4) ineffective auditing of financial statements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Albrecht S., Howe K, Rommey M. (1983), Deterring Fraud: The Internal Auditor'-Perspective, The Institute of Internal Auditors Research Foundation.
 2. Cressey D.R. (1973), Other People's, Patterson Smith, Montclair, New York.
 3. Grzegorczyk W., [za:] E. Mączyńska (2002), Kreatywna księgowość nie zawsze oznacza oszustwo, "Rzeczpospolita" z 25.11.2002, publikacja internetowa -http://newarch.rp.pl/artykul/411437_Kreatywna_ksiegowosc_nie_zawsze_oznacz a_oszustwo.html
 4. Kaczmarek M., Problem wykorzystania rachunkowości agresywnej przez menedżerów (2007), [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, tom I. Rachunkowość finansowa, W. Gabrusewicz (red. nauk.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 5. Kutera M., Hołda A., Surdykowska S. (2006), Oszustwa księgowe - teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 6. Mączyńska E. (2002), Nieuczciwych metod nie powinno się określać jako kreatywne, "Rzeczpospolita" z dnia 09.08.2002 r.
 7. Międzynarodowe Standardy Edukacyjne nr 1-8 (2009), IFAC-SKwP, Zarząd Główny, Warszawa.
 8. Sawicki K. (2002), Polityka bilansowa i analiza finansowa. Nowoczesne instrumenty zarządzania, Ekspert, Wrocław.
 9. Surdykowska S. (2000), Normatywne i kreatywne aspekty rachunkowości, [w:] Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej, Katowice.
 10. The 2008 Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse (2008), ACFE.
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76 z póz. 694, z późn. zm.
 12. Wells J.T. (2006), Corporate Fraud Handbook, Prevention and Detections. LexisNexis Sp. z o.o., Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu