BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nita Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rola specjalistów rachunkowości zarządczej w zarządzaniu dokonaniami przedsiębiorstwa
The Role of Management Accountants in Corporate Performance Management
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (2), 2009, nr 75, s. 55-64, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość zarządcza, Przedsiębiorstwo
Management accounting, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy wykorzystania rachunkowości zarządczej w zarządzaniu dokonaniami przedsiębiorstwa. Rozpoznano w nim rolę specjalistów rachunkowości zarządczej w procesie zarządzania dokonaniami. Wnioski wyprowadzono na podstawie badań prowadzonych przez wielu autorów. Rola specjalistów rachunkowości zarządczej istotnie się zmieniła w ostatnich dwóch dekadach i obecnie pełnią oni raczej rolę wewnętrznych konsultantów i doradców uczestniczących w procesie zarządzania aniżeli wyłącznie analityków przetwarzających dane na potrzeby osób podejmujących decyzje. W tekście przedstawiono system rachunkowości zarządczej jako integralną część zarządzania dokonaniami. Zaproponowano podejście do modelowania rachunkowości zarządczej na potrzeby implementacji strategii. W jego ramach system rachunkowości zarządczej obejmuje komponenty: planowanie i budżetowanie, pomiar i raportowanie dokonań oraz projektowanie metod rachunkowości zarządczej. (abstrakt oryginalny)

The paper deals with the usage of management accounting in performance management. In the first part of the article the role of managerial accountants in the process of performance management is recognized. The conclusions are drawn on the basis of research conducted by various authors. It turns out that the role of managerial accountants has significantly changed over the last two decades and contemporarily they rather serve as the internal consultants and advisors who participate in the management process than analysts who just process the data for decision makers. In the second part of the paper management accounting system is described as an integral part of performance management. The original approach to the modelling of management accounting for the purposes of strategy implementation is proposed. Under this approach management accounting includes three major components: planning and budgeting, performance measurement and reporting, as well as design of management accounting methods.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackoff R.L., Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, PWN, Warszawa 1969.
 2. Ashish G., Ghosh D., Hudick J., Nowacki C., Roles and practices in management accounting today, “Strategic Finance” 2003, vol. 85, no 1.
 3. Burns J., Yazdifar H., Tricks or treats?, “Financial Management” 2001, March.
 4. Draft statement on management accounting: definition of management accounting and management accountants, Institute of Management Accountants, “Strategic Finance” 2008, August.
 5. Evans H., Ashworth G., Gooch J., Davies R., Who needs performance management?, “Management Accounting” 1996, vol. 74, no 11.
 6. Flejterski S., Metodologia finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 7. Gomółka Z., Cybernetyka w zarządzaniu. Modelowanie cybernetyczne. Sterowanie systemami, Placet, Warszawa 2000.
 8. Jaruga A.A., Rola rachunkowości zarządczej, [w:] A.A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, SWSPiZ, Łódź 2001.
 9. Lewandowski R., Changing roles. The new economy is creating a new generation of CMAs, “CMA Management” 2000, vol. 74, no 2
 10. Nita B., Istota oraz ewolucja performance management w kontekście zmiany orientacji rachunkowości zarządczej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2008, t. 43(99).
 11. Smith M., Research methods in accounting, Sage Publications, London 2007.
 12. Statement on management accounting: tools and techniques for implementing integrated performance management systems, Institute of Management Accountants, Montvale, New Jersey 1998, s. 4-5.
 13. Szychta A., Rola współczesnych specjalistów do spraw rachunkowości zarządczej w świetle ewolucji jej zakresu i metod, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2005, t. 25(81).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu