BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tabaszewska Edyta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
System zarządzania wiedzą - próba definicji
Źródło
Przegląd Organizacji, 2011, nr 4, s. 24-27, tab., rys., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Systemy zarządzania, Przegląd literatury
Knowledge management, Management system, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule dokonano przeglądu definicji terminu: system zarządzania wiedzą (SZW). Przedstawiono główne elementy składowe SZW. Zaproponowano własne podejście do definiowania SZW.

The purpose of this article is an attempt to define knowledge management system. The author notes that the term is still not finally defined, and on the basis of the subject literature she presents an overview of approaches in this field, discusses components of the system and proposes her own definition of it. At the same time the article indicates a relationship between KM system and knowledge management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. ALAVI M., LEIDNER D.E., Knowledge Management Systems: Issues, Challenges, and Benefits, Communications of the Association for Information Systems, vol. 1, article 7, 1999.
 2. ALAVI M., LEIDNER D.E., Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues, "MIS Quarterly" 2001, vol. 25, issue 1.
 3. BIENIOK H. (red.), Metody i techniki diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1997.
 4. BUTLER T., HEAVIN C, O'DONOVAN E, A Theoretical Model and Framework for Understanding Knowledge Management System Implementation, "Journal of Organizational and End User Computing" 2007, vol. 19, issue 4.
 5. CLAVER-CORTES E., ZARAGOZA-SAEZ P., PERTUSA--0RTEGA E., Organizational Structure Features Supporting Knowledge Management Processes, "Journal of Knowledge Management" 2007, vol. 11, issue 4.
 6. GLIŃSKA-NEWES A., Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2007.
 7. GRUDZEWSKI W.M., HEJDUK I.K., Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, Difin, Warszawa 2002.
 8. JASHAPARA A., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2006.
 9. KOWALCZYK A., NOGALSKI B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
 10. LEE D., WANG M., LIM K.H., PENG J., Knowledge Management Systems Diffusion in Chinese Enterprises: A Multistage Approach Using the Technology-Organization-Environment Framework, "Journal of Global Information Management" 2009, vol. 17, issue 1.
 11. MAIER R., HADRICH T., PEINL R., Enterprise Knowledge Infrastructure, Springer, Berlin, Heidelberg 2005.
 12. MALKUS T., STABRYLA A., WAWAK S., WOŹNIAK K., Organizacja systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, w: A. STABRYLA (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 13. MIKUŁA B., Geneza, przesłanki i istota zarządzania wiedzą, w: K. PERECHUDA (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 14. MIKUŁA B., Zarządzanie wiedzą w organizacji, w: B. MIKULA, A. PIETRUSZKA-ORTYL, A. POTOCKI (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 15. MIKUŁA B., PIETRUSZKA-ORTYL A., Elementy strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, ."Przegląd Organizacji" nr 7-8/2003.
 16. MORAWSKI M., Zarządzanie wiedzą. Organizacja - system - pracownik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 17. PIASNY B., Zarządzanie wiedzą w organizacjach gospodarczych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 10/2001.
 18. RYDZ A., Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą, w: A.K. KOŹMIŃSKI, D. JEMIELNIAK (red.), Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 19. SARVARY M., Knowledge Management and Competition in the Consulting Industry, "California Management Review" 1999, vol. 41, no. 2, za: M. STANIEWSKI, Zarządzanie wiedzą: od koncepcji do praktyki działania, "Organizacja i Kierowanie" nr 3/2002.
 20. SKRZYPEK E., Miejsce zarzqdzania informacja i wiedzą w strategii przedsiębiorstwa, w: A. STABRYŁA (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo EJB, Krakow 2002.
 21. SOO CH., DEVINNEY T., MIDGLEY D., DEERING A., Knowledge Management: Philosophy, Processes, and Pitfalls, "California Management Review" 2002, vol. 44, no. 4.
 22. STABRYŁA A., Kierunki badań nad rozwojem systemów informacji menedżerskiej, w R. BOROWIECKI, J. CZEKAJ (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Difin, Warszawa 2010.
 23. STAŃCZYK-HUGIET E., Strategiczny kontekst zarządzania wiedzą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 24. STAŃCZYK S., STAŃCZYK-HUGIET E., Strategia wiedzy - kultura wiedzy, "Organizacja i Kierowanie" nr 2/2007.
 25. STROJNY M., Zarządzanie wiedzą w firmach konsultingowych, "Problemy Jakości" nr 3/2000.
 26. TIWANA A., The Knowledge Management Toolkit, Prentice Hall PTR 1999 (The Knowledge Management Toolkit by Amrit Tiwana.pdf, www.filestube.com, październik 2010).
 27. WALCZAK S., Organizational Knowledge Management Structure, ..Learning Organization" 2005, vol. 12, issue 4.
 28. WIIG K.M., Introducing Knowledge Management into the Enterprise, in: J. LIEBOWITZ (ed.), Knowledge Management Handbook, CRS Press, Boca Raton, London, New York, Washington, D.C. 1999.
 29. WINKLER R., Kultura organizacji inteligentnej, w: B. MIKUŁA, A. PIETRUSZKA-ORTYL, A. POTOCKI (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu