BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworska Małgorzata
Tytuł
Współczynnik wypadkowości pracy jako narzędzie wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Coefficient of accident rate at work as a tool assisting health and safety at work management
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2006, nr 3, s. 12-18, bibliografia 11 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wypadki przy pracy, Odlewnictwo
Health and safety at work, Accidents at work, Casting
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Zarządzanie bhp jest definiowane jako świadome działania nastawione na zredukowanie ryzyka utraty życia lub zdrowia pracowników w środowisku pracy do akceptowalnego poziomu, a następnie utrzymanie go na takim samym lub niższym poziomie. Najważniejszym czynnikiem każdego systemu zarządzania są ludzie. To właśnie oni są bezpośrednio narażeni na ryzyko utraty zdrowia lub życia na skutek wypadku przy pracy. Branża odlewnicza uważana jest za jedną z najbardziej niebezpiecznych z uwagi na wielość występujących zagrożeń i duże ryzyko zawodowe. W niniejszej pracy przedstawiono pojęcie „współczynnik wypadkowości pracy” (WWPt), który pozwala na ocenę zmian w wypadkowości pracy z uwzględnieniem zmian w wielkości zatrudnienia. (streszcz. oryg.)

Health and safety at work management is defined as conscious activities towards reducing risk of losing employees’ life or deteriorating health in working environment to acceptable rate and then keeping it at the same level. The most important factor of each system there are people. They directly expose their lives as a result of accidents at work. Founding industry is thought as a one of the most dangerous because of many treats and higher health hazard. In this paper we present the term of “coefficient of accident rate at work” (CAW) which allows estimate changes of accident at work rate with consideration of changes in size of employment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu