BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wybieralska Katarzyna
Tytuł
Oddziaływania jonów glinu (III) z wybranymi flawonoidami
Interaction of aluminium(III)ions and selected flavonoids
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2006, nr 3, s. 25-32, bibliografia 18 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Toksykologia żywności, Opakowania produktów spożywczych, Ochrona środowiska
Food toxicology, Food packaging, Environmental protection
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Badania ostatnich lat wskazują, że uznawany do tej pory za niegroźny pierwiastek - aluminium okazał się cichym zabójcą, który z łatwością przedostaje się do organizmu wraz z pożywieniem czy lekami. Pierwiastek ten powoduje ciężkie schorzenia układu nerwowego (podejrzany jest o udział w patogenezie choroby Alzheimera czy Parkinsona), uszkadza wiele funkcji organizmu. Do związków i pierwiastków eliminujących glin z organizmu należą np. niektóre aminokwasy, a także inne związki oraz jony cynku, wapnia i magnezu. W pracy przedstawiono właściwości flawonoidów do tworzenia chelatów z jonami metali, w tym i z glinem. Dodatkowo oceniono wpływ jonów aluminium na aktywność antyutleniającą wybranego flawonoidu. Wszystkie pomiary przeprowadzono w wodno-metanolowych roztworach zawierających jony glinu(III). Stwierdzono, że powstawanie kompleksów flawonoid – metal w badanych układach w znaczący sposób wpływa na aktywność przeciwrodnikową wybranych roślinnych polifenoli. W przypadku kwercetyny aktywność ta jest największa gdy, jony glinu(III) tworzą z nią kompleks w stosunku 1:3. Powstający w takim samym stosunku kompleks jonów glinu(III) i moryny, wykazuje z kolei najniższą aktywność antyutleniającą. (streszcz. oryg.)

Aluminum is one of the most abundant metal in nature. However, it is known that there is a causal role for aluminum in dialysis encephalopathy, microcytic anemia, and osteomalacia. Aluminum has also been proposed to play a role in the pathogenesis of Alzheimer's disease even though this issue is controversial. The exact mechanism of aluminum toxicity is not known but accumulating evidence suggests that the metal can potentiate oxidative and inflammatory events, eventually leading to tissue damage. In this work we describe the action of morin and quercetin as antioxidants paying a special attention to their possibility of chelate formation with aluminium. We present results of our experimental work related to measurements of antiradical activity of quercetin and morin. All measurements were performed in aqueous – methanolic solutions of aluminium(III) ions. It was confirmed that a formation of metal–flavonoid complexes (molar ratio equal to 1:3) in the tested systems significantly influences the antiradical activity of flavonoid. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu