BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybyłowski Piotr, Szulecka Olga
Tytuł
Ekobilans procesu produkcji sera Gouda z wykorzystaniem metody krytycznych objętości
Ecobalance of the production process of Gouda cheese with the usage of critical capacities metod
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2006, nr 3, s. 44-53, bibliografia 19 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Mleczarstwo, Produkcja żywności, Ekologia
Dairy, Food production, Ecology
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W pracy określono stopień obciążenia środowiska naturalnego przez proces produkcji sera edamskiego w zakładzie mleczarskim "X" i wykazano, które etapy procesu produkcyjnego najbardziej obciążają środowisko. W badaniach wykorzystano metodę krytycznych objętości, która uwzględnia: ekwiwalent energii, krytyczną objętość powietrza , krytyczną objętość wody , objętość odpadów. W przeprowadzonym ekobilansie uwzględniono dwa czynniki, które różnicowały w określonym zakresie proces produkcyjny sera edamskiego: a)wielkość sera - różnica w technologii formowania bloków 4kg lub porcji 800g oraz różne zużycie materiałów opakowaniowych, b)czas solenia i dojrzewania - różnica w zużyciu energii i wody, potrzebnych na zapewnienie odpowiednich warunków klimatycznych i higienicznych podczas tych procesów. Uzyskane wyniki wskazują, że produkcja sera Baby Gouda w 800g porcjach jest bardziej przyjazna środowisku niż produkcja 4. kilogramowych bloków Gouda Plus. Najbardziej obciąża środowisko produkcja energii elektrycznej potrzebnej do przeprowadzenia takich procesów technologicznych, jak: pasteryzacja, repasteryzacja, solenie i dojrzewanie serów. Produkcja sera edamskiego zdecydowanie bardziej zanieczyszcza powietrze niż wodę. (streszcz. oryg.)

In the paper the degree of the influence on natural environment of the production process of Gouda cheese in the “X” dairy plant has been determined. Moreover, it has been proved which stages of the production process effect the environment in the highest degree. In the research the method of critical volumes has been used. The method has considered: the energy equivalent, critical atmosphere volume, critical water capacity, the residues’ volume. In the researched ecobalance two factors which differentiated the production process of Gouda cheese have been considered: a) the size of the cheese- difference in the technology of forming 4 kg blocks or 800 g portions, also various consumption of packaging materials, b) the period of salting and maturing – difference in the consumption of electric energy and water necessary for ensuring adequate climatic and hygienic conditions during above processes. The received results indicate that the production of Baby Gouda cheese in 800 g portions is more environmentally benign than the production of 4 kg blocks of Gouda Plus. The environment predominantly negatively effects the production of electric energy necessary for performing technological processes such as: pasteurization, repasteurization, salting and maturing of the cheese. It goes without saying that the atmosphere is much more polluted than water by the production of Gouda cheese. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu