BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zieliński Ryszard
Tytuł
Zastosowanie metody współczynnika "IOB" do projektowania składu stabilnych emulsji
Application of inorganic-organic balance (IOB) method in design of stable emulsion composition
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2006, nr 3, s. 54-69, bibliografia 14 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Substancje powierzchniowo czynne, Emulsje, Kosmetyki, Metody badania jakości, Towaroznawstwo przemysłowe
Surfactants, Emulsions, Cosmetics, Quality testing methods, Industrial commodities
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W pracy przedstawiono koncepcję równowagi nieorganiczno-organicznej (IOB) sub-stancji oraz pojęcie współczynnika IOB. Liczbowa wartość współczynnika IOB jest zdefi-niowana jako iloraz wartości nieorganicznej (IV) i wartości organicznej (OV) obliczonych dla danego związku chemicznego. Zestawiono wartości liczbowe udziałów składników emulsji do obydwu wartości i podano kilka przykładów wartości współczynników: IV, OV oraz IOB obliczonych dla różnych związków, w większości powszechnie stosowanych surfaktantów. Omówiono budowę wykresów IOB i ich zastosowanie do projektowania składu stabilnych emulsji, które mogą być stosowane w recepturach kremów, kosmetyków oraz farmaceutyków. Zastosowanie metody IOB zilustrowano liczbowym przykładem doboru ilości składników emulsji. (streszcz. oryg.)

In this work we describe the conception of inorganic-organic balance (IOB) for substances and the term of IOB coefficient. The numerical value of the IOB coefficient is defined as the quotient of inorganic (IV) and organic (OV) values for a given chemical compound. We present numerical contributions of emulsion components to both values and give several examples of IV, OR and IOB value calculated for various compounds, mostly for widely used surfactants. We describe the construction of IOB diagram and its application for pre-diction of components of stable emulsions that can be applied in creams and cosmetics as well as in pharmaceutics formulations. The application of the method is illustrated by nu-merical example for selection of quantitative composition of the emulsion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu