BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Madej Zbigniew (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa)
Tytuł
Paradygmaty i główny nurt w ekonomii
Paradigms and the Mainstream of Economics
Źródło
Ekonomista, 2011, nr 2, s. 161-182, bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Modele ekonomiczne, Ideologia, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Economic theory, Economic models, Ideology, Systemic transformation
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Według autora, w każdej dyscyplinie naukowej można wyróżnić trzy typy paradygmatów: duże, dotyczące całej dyscypliny (astronomii, fizyki, chemii, ekonomii itp.), średnie, dotyczące poszczególnych szkół występujących w danej dyscyplinie (w ekonomii będzie to zatem: paradygmat neoklasyczny, keynesowski, marksistowski itp.) oraz małe, dotyczące poszczególnych problemów naukowych lub metod badawczych (na przykład paradygmaty wzrostu gospodarczego, paradygmat indywidualizmu metodologicznego itp.). W artykule autor koncentruje uwagę na paradygmatach średnich i dużych, charakteryzujących szkoły ekonomiczne i całą dyscyplinę ekonomii. Swoje rozważania autor prowadzi w tradycji Thomasa Kuhna. Zdaniem autora są szanse na zbudowanie paradygmatu opartego na głównym nurcie ekonomii, ale jego zasięg byłby ograniczony z powodów ideologicznych i politycznych do tych części świata, w których podstawę ładu społecznego stanowią swobody obywatelskie i demokracja, nie objąłby zatem Chin i krajów o podobnych ustrojach.

In the author's view, there is still no common, uniform paradigm in economics. The current mainstream of economic theory could be the framework for the creation of the common paradigm, but its geographic coverage would be limited to the West, including post-socialist countries of Central and Eastern Europe, which transform their economic systems according to the western model of capitalism. The common paradigm would not include China, which has chosen another way of development, marked by a capitalist economic base coupled with communist superstructure and one-party political system. The Chinese model includes similar instruments to those used in the developed countries because western economic knowledge is adapted there without hesitation, but metaphysically it is entirely different since it includes elements of communist ideology. In the Chinese culture such a merger is possible, unlike in the western culture. Therefore, the unification of the western and the Chinese economic models and economic paradigms and the emergence of a uniform economics would require westernization of China or sinoization of the rest of the world, or, alternatively, full liberation of economics from ideology and politics. In the foreseeable future, none of these options is probable. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amsterdamski S., Posłowie, w: Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, red. T.S. Kuhn, PIW, Warszawa 1985.
 2. Bernstein P.L., Przeciw bogom. Niezwykle dzieje ryzyka, WIG-Press, Warszawa 1997.
 3. Blaug M., Metodologia ekonomii, WN PWN, Warszawa 1995.
 4. Brzeziński M., Gorynia M., Hockuba Z., Między imperializmem, a kooperacją. Ekonomia a inne nauki społeczne, w: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, red. B. Fiedor, Z. Hockuba, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa 2009.
 5. Dickson B.J., Wealth into Power, The Communist Party's Embrace of China's Private Sector, Cambridge University Press, Cambridge 2008.
 6. Dunning J.H., The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Possible Extentions, "Journal of International Business Studies" 1988, nr 1.
 7. Fenby J., Chiny. Upadek i narodziny wielkiej potęgi, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.
 8. Fiedor B., Nowa ekonomia instytucjonalna vs ekonomia głównego nurtu, a proces transformacji od gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej, w: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, red. B. Fiedor, Z. Hockuba, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa 2009.
 9. Fiedor B., Państwo, jako podmiot gospodarujący: ujęcie neoklasyczne i rozwinięcie w kierunku eklektycznym, w: Co ekonomiści myślą o przyszłości, red. J. Kleer, E. Mączyńska, A. Wierzbicki, PAN, PTE, TWzKRz, Warszawa 2009.
 10. Fine E., A View from Periphery, "Review of Radical Political Economics" 2002, t. 34.
 11. Góralczyk B., Chiński Feniks. Paradoksy wschodzącego mocarstwa, Wydawnictwo Sprawy Polityczne, Warszawa 2010.
 12. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 13. Hardt Ł., Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych a wzrost różnorodności współczesnej ekonomii, "Ekonomista" 2010, nr 1.
 14. Hodgson G.H., Institutions, Recessions and Recovery in the Traditional Economies, "Journal and Economic Issues" 2006, nr 40(4).
 15. Huang Y., Capitalism with Chinese Characteristics. Entrepreneur and State, Cambridge University Press, Cambridge 2008.
 16. Jacques M., When China Rules the World. The End of Western World and the Birth of the New Global Order, The Penguin Books, New York 2009.
 17. Konstruktywizm i spontaniczność w rozwoju społecznym, red. Z. Madej, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa 1993.
 18. Kotarbiński T, Traktat o dobrej robocie, PWN, Warszawa 1955.
 19. Kowalik T, www.polskatransformacja.pl, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A., Warszawa 2009.
 20. Kozłowski P, W oczekiwaniu na rewolucję, w: Co ekonomiści myślą o przyszłości, red. J. Kleer, E. Mączyńska, A. Wierzbicki, PAN, PTE, TWzKRz, Warszawa 2009.
 21. Koźmiński K.A., Ekonomia, a inne nauki społeczne, w: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, red. B. Fiedor, Z. Hockuba, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa 2009.
 22. Kuhn T.S., Struktura rewolucji naukowych, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
 23. Kurlantzick J., Charm Offensive. How China's Soft Power is Transforming the World, New Public Book, Yale University Press, New Haven-London 2007.
 24. Lakatos L, The Methodology of Scientific Research Programmes, w: Philosophical Papers, red. J. Warraby, G. Currie, Cambridge University Press, Cambridge 1978.
 25. Lange O., Ekonomia polityczna, t. l, PWN, Warszawa 1959.
 26. Lewandowski J., Jak budowaliśmy kapitalizm, "Gazeta Wyborcza", 9 maja 1996.
 27. Lewandowski J., Nie było czasu na trzecią drogę, "Gazeta Wyborcza", 23-24 stycznia 2010.
 28. Lissowska M., Ewolucja instytucji. Znaczenie analizy procesu transformacji do gospodarki rynkowej, w: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, red. B. Fiedor, Z. Hockuba, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa 2009.
 29. Madej Z., Idee rządzą światem, "Ekonomista" 2009, nr 5.
 30. Masterman M., The Nature of Paradigm, w: Criticism and Growth of Knowledge, red. I. Lakatos, A. Musgrave, Cambridge University Press, Cambridge 1970.
 31. Mączyńska E., Ekonomia a przełom cywilizacyjny, "Studia Ekonomiczne" 2009, nr 3-4.
 32. Modzelewski K., Pęknięta Polska, "Gazeta Wyborcza", 1-2 marca 2008.
 33. New Directions in Economic Methodology, red. R.E. Blachouse, Routlege, London 1994.
 34. OECD, Economic Survey: China, Paris 2010.
 35. Peerenboom R., China Modernizes. Threat to the West or Model for the Rest?, Oxford University Press, Oxford 2007.
 36. Pei M., China 's Trapped Transitions. The Limits of Developmental Autokracy, Harvard University Pres, Cambridge Mass., 2006.
 37. Polit J., Chiny, Trio, Warszawa 2004.
 38. Popper K., Logika odkrycia naukowego, WN PWN, Warszawa 2002.
 39. Pysz P, Ekonomia przed kryzysem gospodarczym świata i po nim, INE PAN, "Studia Ekonomiczne" 2009, nr 3-4.
 40. Ramo J.C., The Beijing Consensus, The Foreign Policy Center, London 2004.
 41. Robbins L., Essay on the Nature and Significance of Economic Science, New York 1984.
 42. Solow R.M., How Did Economics Get That Way and What Way Did It Get, "Daedalus", Winter 1997.
 43. Sorman G., Euro przetrwa tylko w teorii (rozmawiał M. Nowicki), Magazyn Idei Newsweeka "Europa" 2010, nr 3, marzec.
 44. Stigler G., Economics - The Imperial Science? "Scandinavian Journal of Economics" 1984, t. 86, nr 3.
 45. Wang D., Społeczna wartość konfucjonizmu w XXI wieku, w: Chiny w globalnym świecie, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacja, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2008.
 46. Watkins J., Against Normal Science, w: Criticism and Growth of Knowledge, red. I. Lakatos, A. Musgrawe, Cambridge Uniwersity Press, Cambridge 1970.
 47. Wojtyna A., Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, WN PWN, Warszawa 2000.
 48. Wojtyna A., Współczesna ekonomia - kontynuacja, czy poszukiwanie nowego paradygmatu? w: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, red. B. Fiedor, Z. Hockuba, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa 2009.
 49. Ząbkowicz A., Instytucjonalne uwarunkowania w gospodarce: przypadek korporacji, w: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, red. B. Fiedor, Z. Hockuba, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu