BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewski Tomasz
Tytuł
Dwufazowy płyn do kąpieli jako przykład innowacyjności w przemyśle kosmetycznym
Two-phase foam bath as an example of innovations in cosmetic industry
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2006, nr 3, s. 70-80, bibliografia 17 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Kosmetyki, Towaroznawstwo przemysłowe, Innowacyjność produktu
Cosmetics, Industrial commodities, Product innovation
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano rezultaty badań nad opracowaniem receptury dwufazowego płynu do kąpieli. Zaprojektowany preparat może być zaliczany do grupy nowoczesnych kosmetyków, łączących w sobie cechy obecnie powszechnie stosowanych soli do kąpieli i tradycyjnych płynów do kąpieli. Dwu-fazową formę produktu uzyskano wykorzystując zjawisko koacerwacji. Otrzymany produkt posiada dwie ciekłe, wyraźnie rozdzielone na równe części fazy. W zależności od zastosowanego barwnika mogą one różnić się kolorem. W celu opracowania receptury dwufazowego płynu do kąpieli przeprowadzono badania eksperymentalne. Badania zostały podzielone na etapy, po zakończeniu których, uszczegółowiano recepturę preparatu. Analizowano wpływ stężenia podstawowego surfaktanta (anionowego) oraz wpływ rodzaju i stężenia surfaktantów pomocniczych (niejonowych, amfoterycznych i kationowych) na masę chlorku sodu, niezbędną do rozwarstwienia się płynu na dwie fazy oraz objętości poszczególnych faz. Uzyskane rezultaty posłużyły do opracowania modelowej receptury dwufazowego płynu do kąpieli zawierającej: 5% Sodium Laureth Sulfate, 2% Cocamidopropyl Betaine, 0,3% Cetrimonium Chloride, 10% Sodium Chloride i 82,7% wody. Opracowana receptura płynu do kąpieli może stanowić punkt wyjścia dla osób opracowujących produkty handlowe. Dodatkowo, przedstawione w pracy rezultaty badań wpływu poszczególnych komponentów preparatu na objętości poszczególnych faz oraz zawartość chlorku sodu powodującą rozwarstwienie, mogą stanowić cenną wskazówkę przy dalszej modyfikacji receptury. Istotna jest także dwufazowa forma preparatu, umożliwiająca opracowanie interesujących rozwiązań wizualnych. (streszcz. oryg.)

The paper presents a recipe of the two-phase foam bath. The product can be included into the group of modern cosmetics which join properties of commonly used bath salts and foam baths. The two-phase form of the foam bath was obtained by coacervation phenomena. This means that the product consists of two liquid phases, which are clearly stratified. Depending on the dye applied, the phases can have different colors. In order to develop the recipe of the two-phase foam bath adequate tests were performed. These tests were divided into stages. After each stage the recipe was corrected. The influence of concentration of the basic (anionic) surfactant, type and concentration of suplementary (nonionic, amphoteric and cationic) surfactants on sodium chloride mass necessary to stratify the solution was analyzed. Additionally, the volume of the phases was measured. The results led to the following recipe: 5% Sodium Laureth Sulfate, 2% Cocamidopropyl Betaine, 0.3% Cetrimonium Chloride, 10% Sodium Chloride and 82.7% water. The recipe can be a basis for people working on trade products. Moreover, these results can be a premise for further modification of the procedure. The other crucial fact is that the two-phase form of the preparation enables new, interesting visual solutions.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu