BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Surdykowska Barbara (Biuro Eksperckie przy Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność")
Tytuł
Bolączka europejskich pracowników
Źródło
Personel i Zarządzanie, 2011, nr 5, s. 64-67
Słowa kluczowe
Środowisko pracy, Praca w stresie, Stres psychologiczny, Dialog społeczny, Psychosocjologia, Przemoc
Working environment, Work under pressure, Psychological stress, Social dialogue, Psychosociology, Abuse
Abstrakt
W artykule omówiono problem zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy. Wskazano porozumienia partnerów europejskiego dialogu społecznego dotyczące stresu związanego z pracą oraz przemocy i nękania w miejscu pracy. Przedstawiono wdrażanie tych porozumień w Polsce. Zaprezentowano wyniki badania skuteczności narzędzi w zakresie zwalczania zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy w ramach projektu PRIMA.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Autonomous Framework agreement on harassment and violence at workplace 2007.
  2. Broughton A., Work- related stress, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2010, str. 2.
  3. Cox T., A.J. Griffiths, E. Rial-Gonzalez, Research on Work - related Stress. Report to the European Agency for Safety and Health at Work, Luxemburg, Office for Official Publications of the European Communities, 2000.
  4. Ertel M., U. Stilianow, S. Lavicoli, E. Natali, A. Jaint, S. Leka, "European social dialogue on psycho-social risk at work: Benefits and challenges", "European Journal of Industrial Relations", 16/2010.
  5. Framework agreement on work-related stress 2004.
  6. McDaid D. (red.) Mental Health in Workplace Settings. Consensus Paper, Luxemburg, European Communities, 2008, s. 4.
  7. PRIMA, The European Framework for Psychosocial Risk Management: PRIMA - EF, red. S. Lęka, T. Cox, 2008, s. 62.
  8. Surdykowska B., "Europejskie porozumienia autonomiczne na przykładzie porozumienia o telepracy", Kontrola Państwowa, 2/2008.
  9. Surdykowska B., "Stres związany z pracą", "Monitor Prawa Pracy" 2/2007.
  10. Surdykowska B., Autonomiczne porozumienie ramowe dotyczące nękania i przemocy w pracy, Monitor Prawa Pracy, 10/ 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0793
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu