BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawa Marta (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Tendencje zmian zatrudnienia w sektorze usług w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
Employment Trends in the Service Sector in Poland and in European Union
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2010, z. nr 17, s. 413-422, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Sektor usług, Zatrudnienie w usługach
Services sector, Employment in services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono rozwój sektora usług w Polsce w okresie przemian gospodarczych oraz wpływ integracji z UE na ten proces. W krajach wysoko rozwiniętych największy udział mają zatrudnieni w sektorze usług, następnie w przemyśle, a najmniej zatrudnionych jest w sektorze rolnictwo. Mniej korzystna jest sytuacja w Polsce, gdzie nadal występuje wysoki udział zatrudnionych w rolnictwie. W latach 1989-2007 zatrudnienie w sektorze usług wzrosło o 26%. Należy jednak podkreślić, że tempo wzrostu udziału sektora usług w Polsce w stosunku do krajów wysoko rozwiniętych jest niskie, ale stopniowo zjawisko to ulega zmianie. (abstrakt oryginalny)

The article examines the development of the service sector in Poland during post-communism period as well as the influence of EU integration on this process. In developed countries, the highest rate of employment is in the services sector followed by the industry while the least is in the agriculture. The Polish situation is least favourable as a large percentage of the population is still employed in agriculture. Employment in the services sector rose by about 26% during the period 1989-2007. It is worthy of note that although the rate of growth in employment in Poland's services sector is low when compared to advanced countries, the trend is however changing for the better. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Herman A., 2006, Tworzenie wartości w nowej gospodarce usług, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 12, Warszawa.
  2. Kłosiński K., 2002, Międzynarodowy obrót usługowy, Difin, Warszawa.
  3. Kłosiński K., 2006, Sektor usług w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w latach 199-2003, „Handel Wewnętrzny", nr 3, Warszawa.
  4. Kuczewska L., 2007, Sektor usług w Polsce w Latach 2000-2004, „Handel Wewnętrzny", nr 3, Warszawa.
  5. Nicholls R., 2001, Zatrudnienie w usługach [w:] Transformacja w usługach. Sektor usług w Polsce w latach 1990-1999, red. K. Rogoziński, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, z. 9, Poznań.
  6. Orczyk J., 2007, Rozwój usług a zmiany stosunków pracy, „Polityka Społeczna", nr 2, Warszawa.
  7. Rudawska L, 2009, Usługi w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa.
  8. Szukalski M.S., 2004, Industrializacja usług, „Handel Wewnętrzny", nr 4-5, Warszawa.
  9. Thurow L.C., 2000, Creating wealth. The new rules for individuals, companies and countries in a knowledge-based economy, Nicolas Brealey, London.
  10. Woźniak M.G., 2002, Wzrost gospodarczy w Polsce w latach 90., czynniki, bariery, perspektywy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu