BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górecki Jan (Polska Akademia Nauk)
Tytuł
Aktualna sytuacja żywnościowa świata
The World's Present Food Situation
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2010, nr 3, s. 107-117, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Demografia, Rolnictwo, Produkcja rolna, Konsumpcja żywności, Poziom konsumpcji
Demography, Agriculture, Agricultural production, Food consumption, Consumption level
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor dokonuje przeglądu aktualnej sytuacji żywnościowej świata, zwłaszcza w kontekście zmian demograficznych. Pomimo znaczącego wzrostu produkcji rolniczej w skali globalnej z jednej strony, a znaczącego ograniczenia względnego przyrostu naturalnego ludności świata z drugiej, liczba ludności głodującej i niedożywionej wyrażana w liczbach bezwzględnych nie ulega zmniejszeniu. Wprawdzie udział procentowy ludności niedożywionej w ostatnim półwieczu zmniejszył się o połowę i wynosi obecnie około 15% ludności świata, ale nadal liczba ludzi głodujących i niedożywionych przekracza 800 mln i nie ulega zmniejszeniu. W wyniku szczegółowej analizy regionalnej i grupy krajów, w których skala głodu i niedożywienia jest największa, sformułowano pogląd, że główne przyczyny zjawisk głodu i niedożywienia nie wynikają z warunków przyrodniczo-technicznych, lecz są nimi wojny, konflikty plemienne i wewnętrzne, a także egoizm, nienawiść i ksenofobia, które prowadzą do korupcji i dążenia do dominacji jednych ludzi nad innymi. (abstrakt oryginalny)

The main content of the paper is a broad analysis of the present state of and changes in agricultural and food production. The level, structure and distribution of food production throughout the world, in individual regions and selected countries in the context of malnutrition and efforts to limit the phenomenon of hunger are the main themes of the author's considerations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Assessment of the World Food Security Situation CFS 2004/2, Rome 20-23.08.2004.
  2. Global Hunger Index, 2008. The Challenge of Hunger, Bonn - Washington D.C. - Dublin.
  3. Gospodarka rolno-żywnościowa świata, 1987. Red. J. Górecki. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  4. Górecki J., 1987: Problem rolnictwa światowego. LSW, Warszawa.
  5. Górecki J., 2004: Zagrożenie niedożywienia i braku żywności a produkcja rolnicza na świecie. W: Wybrane problemy nauki o żywieniu człowieka u progu XXI wieku. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  6. Gulbicka B., 2009: Problemy wyżywienia w krajach rozwijających się. IERiGŻ, Warszawa.
  7. McNamara R.S., 1977: Wykład w Massachusets Institute of Technology. Cambridge - Massachusets.
  8. Sachs J., 2006: Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  9. Statistical Yearbook 2007-2008, 2009. Statistical Division FAO, Rome.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu