BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hnatyszyn-Dzikowska Anna (Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Wyszkowska Zofia (Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Ocena konwergencji sytuacji zdrowotnej w polskich regionach na tle podaży usług zdrowotnych
Convergence of Health Situation in Polish Regions Against Health Services Supply
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2010, z. nr 17, s. 433-442, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Zdrowotność społeczeństwa, Rynek usług zdrowotnych, Ochrona zdrowia, System ochrony zdrowia
General health of the society, Health care services market, Health care protection, Health care system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Procesy zachodzące w sektorze ochrony zdrowia oddziałują zarówno na wymiar ekonomiczny, społeczny oraz zdrowotny, mając kluczowe znaczenie dla spójności społeczno-ekonomicznej gospodarki. Bezsporny wydaje się fakt, że bez badań z zastosowaniem rachunku ekonomicznego nie może być mowy o właściwym zarządzaniu sektorem ochrony zdrowia. Tego typu analizy nabierają szczególnego znaczenia w obliczu problemów demograficznych i rosnącego deficytu budżetowego. W wyniku przeprowadzonych badań - z zastosowaniem metod statystyki opisowej - została dokonana ocena funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia po 1999 r. i zweryfikowana hipoteza o poprawie sytuacji zdrowotnej i dostępności do usług zdrowotnych po reformie systemu i utworzeniu Narodowego Funduszu Zdrowia. W badaniach szczególny nacisk położono na czynnik dostępu do opieki zdrowotnej jako determinanty pogłębiających się różnic w stanie zdrowia populacji w wymiarze regionalnym. (abstrakt oryginalny)

Not only economical dimension but also social and self health are effected by changing processes in health protection which are essential for social and economical integrity. There is no deny that without the scientific research with use of economical calculation there would not be a proper health protection management. This kind of analysis have greatest meaning while facing demographical and financial deficit problems. As a result of statistics science research of polish health protection system has been evaluated after 1999 and further verified a hypothesis of improving health conditions and accessibility to health services after reform and creation of National Health Service. The biggest emphasis has been put on access to health care as an intensified discrepancies of regional population health state. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Geodecki Т., 2006, Procesy konwergencji i polaryzacji w regionach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 714.
 2. Golinowska S., System ochrony zdrowia w Polsce po dotychczasowych reformach, http://www.qcm2.quicksilver.pl/img/27/Referat%20Stanislawa%20Golmowska.pd. (stan na dzień 25.08.2009).
 3. Gruz M., 1997, Kontrowersje wokół współczesnych problemów edukacji, ochrony zdrowia, kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 4. Hrynkiewicz J. (red.), 2001, Mierniki i wskaźniki w systemie ochrony zdrowia, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001.
 5. Kocot E., 2006, Wybrane działania Unii Europejskiej w zakresie rozwoju wskaźników zdrowotnych, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie", nr 2.
 6. Nojszewska E. (red.), 2009, Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 7. Ostrowska A., 1999, Styl życia a zdrowie, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 8. Słońska Z., Woynarowska B. (red.), 2002, Programy dla zdrowia z społeczności lokalnej, Zakład Promocji Zdrowia Instytutu Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa.
 9. Sowa A., 2007, Społeczne uwarunkowania stanu zdrowia ludności, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie", nr 1-2.
 10. Włodarczyk W.C., 2006, Polityka zdrowotna Unii Europejskiej: nierówności w zdrowiu, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie", nr 2.
 11. Wojtyniak B., Goryński P., 2001, Elementy metodologii określania potrzeb zdrowotnych, Państwowy Zakład Higieny, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu