BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiryluk-Dryjska Ewa (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Baer-Nawrocka Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ likwidacji kwot mlecznych na sytuację produkcyjną i ekonomiczną producentów mleka w Unii Europejskiej (wyniki symulacji modelowych)
The Impact of the Liquidation of Milk Quoatas on the Economic Situation of Milk Producers in the European Union (Results of Model Simulations)
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2010, nr 3, s. 135-147, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rozkład przestrzenny, Produkcja mleka, Rynek globalny, Sytuacja makroekonomiczna, Prognozowanie
Spatial distribution, Milk production, Global market, Macroeconomic situation, Forecasting
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem badań jest symulacja możliwych skutków likwidacji kwot mlecznych dla producentów mleka w krajach Unii Europejskiej. Przedmiotem analizy jest porównanie symulowanej sytuacji na rynku mleka w 2020 roku w przypadku kontynuacji i likwidacji systemu kwotowania. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem modelu równowagi cząstkowej CAPRI (Common Agricultural Policy Regionalised Impact). Analiza uzyskanych wyników badań symulacyjnych wykazała, że zniesienie systemu kwotowego oraz relatywnie niskie koszty sprzyjają rozwojowi produkcji. W wielu krajach może również dojść do terytorialnej reorganizacji produkcji. Likwidacja kwot ułatwi zatem racjonalizację przestrzennego rozmieszczenia produkcji mleka z punktu widzenia jej efektywności oraz poprawi konkurencyjność UE na rynku globalnym. (abstrakt oryginalny)

The aim of the conducted research was the simulation of the possibile effects of the liquidation of milk quotas for the producers of milk in the European Union. The object of analysis was the comparison of simulated situations on the milk market in 2020 in the case of continuation and liquidation of the system of quotas. For the purpose of research the CAPRI (Common Agricultural Policy Regionalised Impact) model was used. The analysis of the obtained simulation results showed that in the effect of the liquidation of the system of quotas the production of milk would be moved to the regions of Europe where the climatic conditions and relativly low costs are cinducive to the development of production. Also, territorial reorganization of milk production would probably take place in many countries. Thus, the liquidation of milk quotas would facilitate the rationalisation of spatial distribution of milk ptoduction from the point of view of its effectiveness and would improve the European Union's competitive position on the global market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adenauer M., 2008: CAPRI versus AGLINK-COSIMO. Two partial equilibrium models - Two baseline approaches. 12* Congress of the European Association of Agricultural Economists, Ghent.
 2. Agricultural Outlook 2007-2016, 2007. OECD-FAO.
 3. Analiza sytuacji na rynku unijnym mleka oraz możliwości liberalizacji tego rynku, 2007. FAPA, Warszawa.
 4. Britz W., Witzke R, 2008: CAPRI model documentation 2008: Version 2. Institute for Ford Resource Economics. University of Bonn, Bonn.
 5. Conforti R, 2001: The Common Agricultural Policy in main partial equilibrium models. Osservatororio sulle Politiche Agricole delPUE, Working Paper 7, INEA.
 6. Dairy Report, 2008: For a better understanding of milk production world wide. International Farm Comparison Network.
 7. Economic analysis of the effects of the expiry of the milk quota system. Final report, 2008. Institut d'economie industrielle, Toulouse.
 8. Garforth C, Rehman T., 2006: Review of Models for Agricultural Policy Analysis. The University of Reading, School of Agriculture, Policy and Development. Project Report 5, London.
 9. Nawrot B., 2008: Analiza proponowanej reformy Wspólnej Polityki Rolnej (tzw. health check) z punktu widzenia interesów Wielkiej Brytanii. W: Reforma Wspólnej Polityki Rolnej z 2008 r. (health check) z punktu widzenia interesów wybranych państw członkowskich. UKIE, Warszawa.
 10. Seremak-Bulge J., 2008: Wpływ kwotowania na funkcjonowanie rynku mleka. W: Rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle tendencji światowych. Red. A. Kowalski, M. Wigier. IERiGŻ PIB, Warszawa.
 11. Seremak-Bulge J., Mańko S., 2008: Możliwości zmniejszenia negatywnego wpływu likwidacji kwot mlecznych na polskie gospodarstwa mleczne zlokalizowane w regionach zagrożonych spadkiem produkcji mleka. W: Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście potrzeb i interesów polskiego rolnictwa. UKIE, Warszawa.
 12. Sytuacja na rynku przetworów mlecznych w 2009, 2009. Komunikat Komisji do Rady, Bruksela.
 13. Tongeren E, van Meijl H., van Surry Y., 2001: Global models applied to agricultural and trade policies: A review and assessment. "Agricultural Economics" 26.
 14. Weissleder L., Adenauer M., Heckelei T, 2008: Impact assessment of trade liberalization between EU and Mercosur countries. 107 EAAE Seminar "Modelling of Agricultural and Rural Development Policies" Sevilla, Spain.
 15. Wojna B., 2008: Analiza proponowanej reformy Wspólnej Polityki Rolnej (tzw. health check) z punktu widzenia interesów Hiszpanii. W: Reforma Wspólnej Polityki Rolnej z 2008 r. (health check) z. punktu widzenia interesów wybranych państw członkowskich. UKIE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu