BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biolik Józef
Tytuł
Analiza porównawcza powiązań między zmiennymi charakteryzującymi gospodarkę województwa śląskiego i gospodarkę kraju
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Rozwój gospodarczy województwa śląskiego na tle gospodarki Polski, 2008, s. 11-23, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka, Gospodarka regionalna, Analiza porównawcza, Estymacja
Economy, Regional economy, Comparative analysis, Estimation
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
Celem opracowania jest konstrukcja modelu powiązań między zmiennymi charakteryzującymi gospodarkę kraju. Poprzednie etapy pracy były poświęcone konstrukcji modelu powiązań między zmiennymi charakteryzującymi gospodarkę województwa śląskiego. Aby analiza porównawcza miała sens, w modelu krajowym powinny wystąpić te same zmienne objaśniające, które wystąpiły w modelu regionalnym, z tą różnicą że zmienne te będą się odnosiły do danych krajowych. (fragm. tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barczak A.S. (2000): Model ekonometryczny gospodarki narodowej. Aspekt metodyczny. W: Współczesne problemy badań statystycznych i ekonometrycznych. Red. A. Zeliaś. AE, Kraków.
  2. Biuletyny Statystyczne Województwa Śląskiego 1999-2004. Urząd Statystyczny w Katowicach.
  3. Biuletyny Statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego 1999-2005. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  4. Chow G.C. (1995): Ekonometria. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Gospodarka Polski w okresie transformacji. Zasady modelowania ekonometrycznego. (2000). Red. A. Welfe. PWE, Warszawa.
  6. Klein L.R. (1982): Wykłady z ekonometrii. PWE, Warszawa.
  7. Modele i polityka makroekonomiczna. (2002). Red. A. Welfe. PWE, Warszawa.
  8. Społeczno-ekonomiczne skutki przemian gospodarczych w województwie śląskim przełomu XX i XXI w. (2003). Red. A.S. Barczak i Cz. Fijałkowska. AE, Katowice.
  9. Śląski rynek pracy. Analiza wielowymiarowa. (2004). Red. A.S. Barczak i K. Tausz. GIG, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Katowice-Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu