BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jadamus-Hacura Maria
Tytuł
Modelowanie przepływu strumieni siły roboczej z wykorzystaniem łańcuchów Markowa
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Rozwój gospodarczy województwa śląskiego na tle gospodarki Polski, 2008, s. 41-53, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Siła robocza, Rynek pracy, Łańcuch Markowa, Szacowanie prawdopodobieństwa, Macierze przejścia
Labour force, Labour market, Markov chain, Probability estimation, Transition matrices
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
Praca jest próbą sprawdzenia przydatności ogólnie dostępnych danych do modelowania przepływu strumieni siły roboczej na polskim rynku pracy. Korzystając z danych miesięcznych i kwartalnych dla Polski i województwa śląskiego oszacowano macierze przejścia pomiędzy wybranymi stanami i wykorzystano je następnie do budowy prognoz krótkookresowych. Oszacowane prawdopodobieństwa przejścia pozwoliły również na porównanie mobilności osób aktywnych zawodowo w Polsce i w województwie śląskim. (fragm. tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kot S. (2003): Wykorzystanie łańcuchów Markowa w analizie bezrobocia. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1006, Wrocław.
  2. Kwiatkowski E. (2002): Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. PWN, Warszawa.
  3. LeeT. C, Judge G.G., Zellner A. (1970): Estimating the parameters of the Markov Probability Model from Aggregate Time Series data. Notth-Holland, Amsterdam.
  4. Podgórska M., Śliwka P., Topolewski M., Wrzosek M. (2000): Łańcuchy Markowa w teorii i w zastosowaniach. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
  5. Stawicki J. (2004): Wykorzystanie łańcuchów Markowa w analizie rynku kapitałowego. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
  6. Thyagarajan V., Saiful Mazan Bin Mohammed (2005): Retail Banking Loan Portfolio Equilibrium Mix: A Markov Chain Model Analysis. "American Journal of Applied Sciences" No 2(1).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu