BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piszczek Rafał
Tytuł
Analiza podstawowych czynników determinujących ceny nieruchomości w województwie śląskim
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Rozwój gospodarczy województwa śląskiego na tle gospodarki Polski, 2008, s. 151-161, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Ceny nieruchomości, Modelowanie ekonometryczne, Prognozowanie cen
Real estate market, Real estate prices, Econometric modeling, Prediction of prices
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
W opracowaniu poruszono zagadnienie wpływu zmiennych mierzalnych i niemierzalnych na kształtowanie się ceny. Wykorzystując posiadaną wiedzę dotyczącą podstawowych metod statystycznych i ekonometrycznych w badaniu podjęto próbę określenia czynników wpływających na kształtowanie się cen gruntów w okręgu Katowic oraz w powiatach bezpośrednio przyległych. (fragm. tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barczak A., Biolik J. (2002): Podstawy ekonometrii. AE, Katowice.
  2. Dittmann P. (2003): Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  3. Gatnar E. (2003): Statystyczne modele struktury przyczynowej zjawisk ekonomicznych. AE, Katowice.
  4. Hozer J. (2001): Nieruchomości, przedsiębiorstwa, wyceny, analizy. T. 1, 2. Szczecin, s. 86.
  5. Hozer J., Kokot S. (2002): Wyniki zastosowania nieklasycznego modelu ekonometrycznego wartości nieruchomości w praktyce. "Przegląd Statystyczny", z. 1.
  6. Jajuga K. (1993). Statystyczna analiza wielowymiarowa. PWN, Warszawa.
  7. Wybrane problemy gospodarowania nieruchomościami. Red. J. Hozer. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
  8. www.krn.pl
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu